Budi dio naše mreže
Izbornik

Svećenička rekolekcija o suradnji svećenika i vjernika laika

Zadar (IKA )

O temi „Povjerenje i suradnja između svećenika i vjernika laika prema novim pomacima“ na svećeničkoj rekolekciji zadarskog prezbiterija u srijedu 3. listopada u dvorani sjemeništa Zmajević govorio je dr. Nikola Vranješ s Teologije u Rijeci.

Dr. Vranješ doktorirao je s tezom pod naslovom „Vjernici laici u poslanju Crkve u Hrvatskoj danas. Izazovi i perspektive” na Papinskom pastoralnom institutu Redemptor hominis Papinskog lateranskog sveučilišta u Rimu.

Suradnja svećenika i vjernika laika u Crkvi među najaktualnijim je temama, rekao je predavač, a to područje uključuje temu unutarcrkvenog dijaloga i formacije laikata s ciljem aktivnog angažmana u životu Crkve i društva. Govorio je o suradnji između svećenika i laika na pastoralnoj, praktičnoj, svakodnevnoj razini u ostvarivanju zajedničkih pothvata i o suradnji u teološko-pastoralnom smislu. Svećenike i laike povezuje suodgovornost i suradnja te je dr. Vranješ naglasio da treba unaprijediti baš područje suodgovornosti vjernika laika, u sklopu integralne promocije djelovanja laika i da se izbjegne njihovo zanemarivanje u cjelokupnom crkvenom poslanju.

Pozivajući se na dokument HBK „Za život svijeta. Pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj”, dr. Vranješ rekao je da vjernici laici koji imaju određene sposobnosti i karizme mogu preuzeti određene službe, specifična zaduženja i uloge u Crkvi, što znači suradnju u pastoralno-pravnom smislu. Govoreći o povjerenju kao temelju u povjeravanju određenih službi laicima i preduvjetima te suradnje, dr. Vranješ  istaknuo je važnost razvijanja unutarcrkvenoga dijaloga. Dijalog je sastavni dio identiteta čovjeka, sam Bog ulazi u dijalog s čovjekom. Dijalog je osnovna značajka Božje objave i poziva čovjeku da odgovori na Božju ljubav. Odnosi u zajednici trebaju biti dijaloške naravi koja je važna za zajedništvo Crkve i ostvarivanje konkretnih zadaća u pastoralu.

Dr. Vranješ podsjetio je kako i Drugi vatikanski koncil potiče crkvenu hijerarhiju da promiče apostolat vjernika laika koji su pozvani poduzimati inicijative i biti kreativni u životu Crkve. To se treba odvijati u ozračju povjerenja prema laicima od strane svećenika i hijerarhije, kulturi susreta i zajedništva. Dr. Vranješ upozorio je na zapostavljanje obiteljskog shvaćanja Crkve, nauštrb onoga formalističkog, legalističkog i birokratističkog. Istaknuo je značenje teološke i duhovne formacije vjernika laika kako bi bili još više u mogućnosti i sposobni za suradnju s raznim subjektima crkvenog i društvenog života. Dr. Vranješ  govorio je i o odnosu hijerarhijskih i karizmatskih djelovanja vjernika laika u Crkvi koji nisu suprotstavljeni, nego su upućeni jedno na drugo i trebaju biti u službi izgradnje crkvenog zajedništva.

Nakon izlaganja dr. Vranješa i rasprave svećenici su se okupili na molitvu krunice koju je u kapeli sjemeništa Zmajević predvodio don Tomislav Vlahović.

Ključne riječi:
Nikola Vranješ rekolekcija