Budi dio naše mreže
Izbornik

Sveta Stolica: Sloboda izražavanja povezana s vjerskom slobodom i poštovanjem zajednica

Vatikan (IKA)

Izaslanstvo Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) sudjelovalo je na drugom dodatnom sastanku o Ljudskoj dimenziji u 2020. godini, objavio je 23. lipnja Vatican News.

Zaštita i odgovornost medija glavne su točke koje je izaslanstvo Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) istaknulo na početku izlaganja na drugom dodatnom sastanku o Ljudskoj dimenziji u 2020. godini, posvećenom slobodi izražavanja, medija i informacije. Kako bi se u društvu širile istina, sloboda, pravednost i solidarnost, mediji – u svim oblicima – trebaju biti zaštićeni i treba biti zajamčena sloboda koju je priznala međunarodna zajednica. Istodobno valja priznati da sloboda izražavanja, kao svako ljudsko pravo, ima odgovornost koja se ne može zanemariti.

Sveta Stolica ponovno ističe etičke temelje medija u društvu, usredotočene na osobu i zajednicu koji su cilj i mjerilo uporabe sredstava komunikacije u svrhu cjelovitoga ljudskog razvoja, jer mediji ništa ne rade sami; sredstva su korištena onako kako ljudi odluče da će ih rabiti.

„Nije prihvatljivo“, ističe Sveta Stolica, „skrivati se iza slobode izražavanja kao opravdanja za diskriminaciju, napetosti ili nasilje u odnosu na neku religiju ili njezine članove. Sloboda izražavanja treba uključivati poštovanje i prostor za mišljenja, pa i različita, ne priječeći kritičke razgovore ili ozbiljne rasprave o religiji.“ Sveta Stolica poziva stoga medije da budu odgovorni te da, u vjerskim pitanjima, daju primjerene i točne izvještaje, dopuštajući članovima zajednicā da izraze vlastita mišljenja.

U izlaganju papinskoga predstavništva također je izražena želja da sredstva za komunikaciju budu inkluzivna te se potiču razmjene ideja i bogatih i opsežnih stajališta. Osim toga, potiče se da institucije uključe u javne rasprave predstavnike vjerskih zajednica kako bi mogle izraziti svoje stajalište na temelju moralnih uvjerenja koja proizlaze iz njihove vjere, te tako dati prinos životu svojih zemalja.

Posebnu pozornost Sveta Stolica posvećuje uporabi interneta, a posebno društvenih mreža koje mogu postati sredstva za vrijeđanje i poruke mržnje i klevete. Kako bi se to izbjeglo, pružatelje internetskih usluga i društvenih mreža trebalo bi – po mišljenju Svete Stolice – poticati da prihvate jasne i transparentne standarde koji ne diskriminiraju, nego priječe svaki oblik ili ponašanje obilježeno nesnošljivošću.

Na kraju izlaganja Svete Stolice ističe se kako su se u vrijeme pandemije još više istaknule nejednakosti u pristupu informaciji, zbog kojih su još više trpjele osobe u teškoćama, posebno u siromašnim društvima i prilikama. „Digitalni raskorak između bogatih i siromašnih“, ističe Sveta Stolica, „mogao bi stajati života, posebno kada vrlo važne informacije nisu pravovremene. Ako nema pristupa odgovornim, transparentnim i ažuriranim informacijama, stvaraju se još veće nejednakosti u već raširenom trpljenju.“ Stoga je zaključni apel Svete Stolice da se ulože svi napori kako bi se svima zajamčio potpun i djelotvoran pristup informacijama, prolazeći putovima prava i gospodarskoga razvoja, objavio je Vatican News.