Budi dio naše mreže
Izbornik

Terenska praksa studenata socijalnog rada

Zagreb (IKA)

Caritas Zagrebačke nadbiskupije nastavio je suradnju sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu kroz terensku praksu studenata iz kolegija Socijalna gerontologija 

Sedmero studenata treće godine zajedno s Caritasovom socijalnom radnicom obilaze ovih dana korisnike usluge pomoći u kući. Studenti su prije izlaska na teren upoznati s radom socijalnog radnika na odjelu, izazovima i metodama terenskog rada, komunikacijskim vještinama potrebnim za rad s korisnicima te pravima koje korisnici mogu ostvariti.
 
Studentska praksa u Caritasu studentima socijalnog rada omogućuje primjenu znanja stečenih na fakultetu kao i skupljanje iskustava direktnog rada s korisnicima koja doprinose unapređenju profesije socijalnog rada.
 
Kroz terensku praksu u trajanju od dva mjeseca svaki student će obaviti praksu od 20 sati rada na terenu.
 
Korisnici su izuzetno zadovoljni, jer neki od njih, osim Caritasovih zaposlenika, nemaju nikoga drugoga da ih posjeti i porazgovara s njima.