Budi dio naše mreže
Izbornik

U Godini čitanja osigurano skoro 2 milijuna kuna za programe koji potiču čitanje

Zagreb (IKA)

Ministarstvo kulture i medija priopćilo je u ponedjeljak 3. svibnja da je osiguralo ukupno 1 981 000 kn za dodjelu potpora programima koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

U Ministarstvo je prispjelo 417 prijava od kojih je odobreno 79 programa (12 programa za kazalište, 3 za film, 1 za ples, 44 za književnost, 1 za glazbu, 4 za vizualnu umjetnost, 5 za kulturnu baštinu i 9 interdisciplinarna programa).

Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu u sastavu: Katica Mikulčić Matković, Lahorka Plejić Poje, Ksenija Banović, Saša Božić, Branka Benčić, Jadranka Hrga i Tamara Jurkić Sviben.

Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i ekonomičnosti. Osim navedenih kriterija, vodilo se računa i o regionalnoj rasprostranjenosti, podržali su se programi kojima je cilj poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

– aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju

– stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju

– omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)

– povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način, razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme, mrežne stranice i sl.)

– istraživanja, razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu

– osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim i međunarodnim inicijativama

– osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima

– poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike osmišljavanjem i provođenjem inovativnih pristupa komunikacije.

Rezultati Javnog poziva za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu