Budi dio naše mreže
Izbornik

Umro don Martin Sentić

Dubrovnik (IKA )

Umirovljeni svećenik Dubrovačke biskupije don Martin Sentić umro je u ponedjeljak, 24. rujna u Svećeničkom domu u Dubrovniku.

Pokop don Martina bit će u utorak, 25. rujna u 16.30 sati u rodnom Gradcu. Misu zadušnicu u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije i pokop predvodit će dubrovački biskup Mate Uzinić.

Don Martin je rođen 24. srpnja 1932. godine u Gradcu kraj Neuma, od roditelja pokojnih Vida i Anice Begušić. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a teologiju u Splitu i Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Zagrebu 29. lipnja 1959. g.

Prvu službu obnašao je u župi Svetog Spasa Vitaljini kojom je upravljao do 1964. godine. Kroz to vrijeme opsluživao je i župu Gospe Karmelske u Pločicama kroz tri godine. Nakon Konavala, 1964. godine služio je jednu godinu u župi sv. Petra u Čari, a potom je ponovno u Vitaljini do 1968. godine.

Od 1968. upravljao je župom u sv. Stjepana u Zatonu, a dvije godine kasnije ide u Hrvatsku katoličku misiju u Ingolstadt /Njemačka. U Njemačkoj je radio do umirovljenja 1998. godine a potom se vraća i živi u Dubrovniku sve do smrti. Godine 2009. proslavio je zlatnu misu.

Posebno su mu na srcu bila prava čovjeka pa je svoja razmišljanja i nastojanja oko prirodnih prava i dužnosti svakoga čovjeka sažeo u složenicu latinskog podrijetla jurahominizam (čovjekopravlje), o čemu je objavio i knjigu.

Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih priznanja za svoju angažiranost i brigu oko prava i dužnosti svakoga čovjeka, utemeljenu na, kako je isticao, Povelji o pravima čovjeka UN-a (New York, 1945), Evanđelju Isusa Krista, i na Općoj deklaraciji UN-a o pravima čovjeka (Pariz, 1948). Tri put je bio nominiran za Nobelovu nagradu za mir, a dobitnik je i visokih priznanja poput onog Hrvatskog helsinškog odbora za promicanje međuvjerskog dijaloga 2003. godine ili Reda hrvatskog pletera od prvoga predsjednika Republike Hrvatske dr. Franja Tuđmana.

Ključne riječi:
Martin Sentić priznanja