Budi dio naše mreže
Izbornik

Vizitacija dominikanskih samostana u Bolu na Braču i Starome Gradu na Hvaru

Bol/Stari Grad (IKA)

Učitelj reda fr. Gerard Francisco Parco Timoner III. u pratnji provincijala Hrvatske dominikanske provincije fr. Slavka Sliškovića i fr. Mislava Pečeka u ponedjeljak 5. lipnja posjetili su Samostan sv. Marije Milosne u Bolu na Braču, izvijestila je Hrvatska dominikanska provincija.

Nakon molitve u crkvi fr. Gerard je predsjedao Samostanskom skupštinom za članove bolske zajednice. Na početku ga je pozdravio i ukratko predstavio život i rad braće starješina samostana fr. Mihael Mario Tolj. Nakon toga su braća odgovarala na upite Učitelja reda, a imali su prigodu također sami potaknuti razgovor o temama koje su smatrali važnim za njihov samostan, provinciju i cijeli Red. Također su mogli postaviti pitanja koja su ih zanimala. Nakon zajedničkog objeda fr. Gerardu su pokazali bogatu muzejsku zbirku kao i druge znamenitosti ovoga samostana.

Istodobno je socius za apostolski život fr. Florentino Bolo u pratnji fr. Marka Bijelića otputovao u Stari Grad na Hvaru. O životu i radu braće na početku Samostanske skupštine upoznao ga je samostanski starješina fr. Ante Kazoti. U plodnoj diskusiji objektivno su sagledane snage i slabosti dominikanske nazočnosti na otoku Hvaru, ali i perspektive plodnijeg djelovanja koje pruža ovaj samostanski kompleks sa svojom okolicom. Socius je također posjetio muzejsku zbirku u sklopu samostana, prekrasnu crkvu snažno obilježenu dominikanskom ikonografijom, ali i druge tragove bogate prošlosti Staroga Grada.