Budi dio naše mreže
Izbornik

Završen ciklus „listopadskih biblijskih tribina“ u Osijeku

Osijek (IKA/TU)

U osječkoj Župi Preslavnog Imena Marijina u utorak 27. listopada završen je ciklus biblijskih tribina koje su se održavale tijekom listopada.

I ovoga puta predavač je bio vlč. mr. sc. Ivan Benaković, profesor biblijskih znanosti na KBF-u u Đakovu te doktorand biblijske teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Četvrta biblijska tribina održana je o temi „Simbolika brojeva u Knjizi Otkrivenja“. Predavač je naglasio kako je već u samome naslovu vrlo jasno da brojevi u Knjizi Otkrivenja imaju simboličnu ulogu, te se ne smiju ni u kom slučaju promatrati kao sile u samima sebi. Iz tog razloga svaki prizvuk numerologije svjetovnog tipa kod proučavanja Knjige Otkrivenja nije prihvatljiv. Stoga, odbijamo svaku teoriju koja bi u brojevima gledala nešto mistično i magijsko, što je za katolika na koncu život praznovjerja.

Predavanje je potom usmjerio prema tumačenju nekih brojeva koji su važni autoru Knjige Otkrivenja. Naime, autoru je važan broj četiri. U njemu se prepoznaje dovršenost, jer se svijet sam još od starine sam promatrao kroz prizmu četiri strane svijeta. Potom je predavač tumačio broj šest te broj sedam, za koje mnogi autori smatraju kako su stavljeni u konflikt unutar Knjige Otkrivenja. Razlog je taj što bi broj sedam bio broj punine, i to još za Starozavjetnog pisca. Međutim, broj sedam se ne koristi isključivo u pozitivnom kontekstu jer je to broj koji je se u Otkrivenju rabi i za zvijeri, ali i za Krista. Stoga se pojednostavljeno zaključivanje o njegovoj savršenosti čini suviše manjkavom.

S druge strane broj šest koji je u sebi, da se izrazimo matematičkim rječnikom, trokutast broj, bio bi mu opozicija. Zato su mnogi smatrali kako su brojevi šest i sedam dovedeni u izravni narativni konflikt u Knjizi Otkrivenja. Kada tome dodamo i famozni govor o broju 666 kao „sotonskom“ broju, cijela priča biva još intrigantnija.

Međutim, mr. Benaković je naglasio kako temeljna opozicija u Otkrivenju nije između broja šest, ili 666 te broja 7, nego je to opozicija između broja 6 i broja 12. Ustvrdio je kako je broj 12 na planu naracije Knjige Otkrivenja broj koji će ipak imati presudnu ulogu.

To je broj plemena Izraelovih (usp. Otk 7,1s) koji kada biva pomnožen s brojem 12 i dodanim brojem 1000 daje broj 144 000 koliko je opečaćenih u Knjizi Otkrivenja. Što oni predstavljaju? Prvine novoga Božjeg naroda koji svoj korijen ima u Izraelu, ali svoj uvir u novini koju daje sam Isus Krist koji je ugaoni kamen novoga grada Jeruzalema čije su dimenzije u Otk 21 –22 također prikazane kroz igru na planu broja 12.

Iz svega navedenoga na kraju je bilo jasno da su brojevi važni autoru Knjige Otkrivenja, ali u smislu prikazivanja simboličnog odnosa s Bogom, a ne prizivanja neke magijske sile bilo kojeg tipa.