Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

PAPA PUTUJE U ČEŠKU

Papa Ivan Pavao II. posjetit ae u proljeae god. 1995. Eešku, priopaeno je iz ureda praškog nadbiskupa, a potvr?eno je i iz Vatikana.

EKUMENSKA SENZACIJA NA SKUPU "PRO ORIENTE"

Na pragu godine 2.000 krajnje je vrijeme da kršćanske Crkve pronađu svoj put jedinstvu, rekao je bečki nadbiskup kardinal Hans Hermann Groer razgovarajući s predstavnicima Katoličke Apostolske Crkve s Istoka (bivši Nestorijanci).

EKUMENSKA SENZACIJA NA SKUPU "PRO ORIENTE"

Na pragu godine 2.000 krajnje je vrijeme da kršćanske Crkve pronađu svoj put jedinstvu, rekao je bečki nadbiskup kardinal Hans Hermann Groer razgovarajući s predstavnicima Katoličke Apostolske Crkve s Istoka (bivši Nestorijanci).

BLAGDANI NERADNI DANI U SRBIJI?

U beogradskoj patrijaršiji s nestrpljenjem se očekuje parlamentarno glasovanje o prijedlogu "Deposa" da važniji vjerski blagdani budu neradni plaćeni dani u Srbiji.

HITNO DONIJETI MJERE ZA ZAćTITU ĆIVOTA I OBITELJI

Zagreb, 28. 6. 1994. (IKA) - Na drugoj glavnoj skupčtini Hrvatskog pokreta za život i obitelj održanoj u nedjelju 26. lipnja u prostorijama dvorične zgrade isusova~kog samostana u Palmotiđevoj 31, na kojoj je izabrano novo vodstvo Pokreta, a za predsjed

OTVORENA IZLOĆBA O STRADANJU VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

Split, 28. 6. 1994. (IKA) - U prostorijama bivčeg Muzeja revolucije u Splitu, otvorena je 27. lipnja u organizaciji Caritasa vrhbosanske nadbiskupije izložba fotografija reportera "Slobodne Dalmacije" i njema~kog fotografa Andreasa Lobba s temom ratnih

. OBLJETNICE BISKUPA ŠIRILA KOSA Mladomisnici i novi kanonici

Žakovo, 27. 6. 1994. (IKA) Žakova~ko-srijemski biskup mons. Širil Kos imenovao je dva nova kanonika i jednog za~asnog kanonika Stolnog kaptola u Žakovu. Novi kanonici su dr. Pero Ara~iđ, rektor Visoke bogoslovne čkole i biskupski vikar za pastoral, dr.

ZAVRćENA VJERONAUĐNA OLIMPIJADA MAK-a U KRĐKOJ BISKUPIJI

Krk, 27. 6. 1994. (IKA) - U Krku je u subotu 18. lipnja održano zavrčno natjecanje vjeronau~ne olimpijade MAK-a "Hrvatska u devet zagreba~kih stoljeđa", kome se izmešu ostalih biskupija pridružila i kr~ka biskupija sa 6 ekipa. Prije toga prednatjecanja