Budi dio naše mreže
Izbornik

Predstavljanje knjige „Katolički vjeronauk u školi – Identitet i perspektive razvoja“

Rijeka (IKA)

„Katolički vjeronauk u školi – Identitet i perspektive razvoja“ knjiga je Ksenije Rukavine Kovačević, predstojnice Katehetskog ureda i Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije, predstavljena je 15. studenog u Velikoj dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci.

Knjiga je nastala na temelju doktorske disertacije koju je autorica obranila prije nešto manje od godinu dana na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a o njoj su uz autoricu govorili i recenzenti, njezin mentor, profesor emeritus dr. sc. Branko Rafajac, te dr. sc. Ružica Razum, prodekanica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Uvodnu riječ uputio je riječki nadbiskup mons. dr. sc. Ivan Devčić koji je istaknuo važnost ove teme za budućnost vjeronauka u školi. „Gotovo da niti jedan školski predmet nije pod takvom lupom zainteresiranosti različitih dionika društvenog i školskog života u našoj zemlji kao što je to slučaj s katoličkim vjeronaukom“, rekao je nadbiskup podsjećajući da se od samih početaka uvođenja vjeronauka u škole 1991. vodi rasprava, kako u crkvenim krugovima tako i u društvu, je li vjeronauku mjesto u školi.

Na tristotinjak stranica ove knjige autorica dokazuje kako katoličkom vjeronauku ne samo da je mjesto u školi, nego dapače, ističe da nema suvremene pluralne javne škole i cjelovitog  odgoja bez religijske dimenzije i konfesionalnog vjeronauka koji ima svoju višestruku opravdanost.“

Ova je teza u knjizi potkrijepljena znanstvenim istraživanjem u kojem su sudjelovali najvažniji stručnjaci i praktičari za ovaj predmet s različitih teoloških fakulteta i katehetskih ureda u Hrvatskoj i BiH, ravnatelji te sami učitelji.

Dr. Razum podsjetila je na turbulentne početke uvođenja vjeronauka u škole 1991. Još godinu dana ranije čak su iz relevantnih crkvenih krugova dolazila mišljenja da vjeronauku nije mjesto u školi. „Čini se da je u tom trenutku inicijativa došla više od strane države nego Crkve“, rekla dr. Razum dodavši kako ti prijepori o školskom vjeronauku traju sve do danas. „Stoga je problematika ove knjige i doktorske disertacije i dalje vrlo aktualna. A njezina važnost je u tome što je autorica započela istraživanje koje se prvenstveno bavi pitanjem pedagoškog identiteta ovog nastavnog predmeta. U Hrvatskoj nije bilo puno autora koji su se do sada bavili ovom temom stoga je njezin izbor bio opravdan, mudar i hrabar“, rekla je dr. Razum. Istaknula je kako ova knjiga može biti poticaj nastavnicima za snažniji razvoj ovog predmeta, a u znanstvenom smislu ovo će istraživanje biti nezaobilazna literatura svima koji će se dalje baviti ovom temom.

Dr. Rafajac, mentor koji je autoricu vodio kroz znanstveni rad, istaknuo je posebnost metodologije koja u njemu korištena, Delfi metode inače rijetko korištene u pedagogijskim znanostima. „Posebna vrijednost ovog istraživanja je u sagledavanju smjernica razvoja vjeronauka. Ciljana publika ove knjige svakako su osobe koje se bave religioznim odgojem, ali i mnogo šire, mislim da će biti korisna svima koji se bave odgojem mladih.“ Dodao je kako je knjiga pisana visoko kvalitetnim akademskim stilom, ali opet čitko i pristupačno svakome.

Autorica, dr. Rukavina Kovačević, zahvalila je svima koji su joj pomagali i sudjelovali u ovom radu te pozdravila nazočne, predstojnicu Odsjeka za pedagogiju dr. sc. Korneliju Mrnjaus, predstojnicu Ureda za vjeronauk Zagrebačke nadbiskupije dr. sc. s. Valentinu Mandarić te brojne ravnateljice, ravnatelje i katehete koji su došli na predstavljanje knjige. Podsjetila je da je njezin znanstveni rad obranjen na riječkom Filozofskom fakultetu i ostvaren kao plod suradnje s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu te njegovom riječkom podružnicom, Teologijom u Rijeci. „Do sada se o vjeronauku govorilo u kontekstu njegove društvene i Crkvene opravdanosti i povezivalo ga se s Vatikanskim ugovorima, što su teme koje izazivaju razne prijepore.”

Ja sam željela vjeronauk promatrati iz perspektive njegove odgojne vrijednosti i pedagoške svrhe i mislim da je to tema o kojoj moramo dalje raspravljati kada govorimo o budućnosti ovog nastavnog predmeta“, zaključila je autorica knjige.

Predstavljanjem je moderirala voditeljica Ureda za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije Helena Anušić, a u glazbenom dijelu nastupili su učenici i učitelji riječke katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“. Knjiga je objavljena u nakladi Riječke nadbiskupija i Glasa Koncila.