Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo: Božja riječ ruši naše sheme i usmjeruje nas prema Bogu

Vatikan (IKA )

Papa Franjo primio je 31. listopada u audijenciju izaslanstvo Američkoga biblijskog društva, čiji su se članovi okupili u Rimu na godišnjoj duhovnoj obnovi. Tema je susreta snaga Božje riječi.

Preobraziti život ljudi putem Božje riječi – obveza je u središtu aktivnosti Američkoga biblijskog društva, kako je navedeno u njegovu Statutu, a koju je papa Franjo istaknuo obraćajući se danas skupini od oko 40 članova administrativnoga vijeća Društva. Riječ Božja doista ima moć preobraziti život, rekao je Papa nazočnima. Riječ Božja je živa i djelotvorna. Preko nje je Bog stvorio svijet; Isus je riječju vratio život ugašenim srcima – istaknuo je Papa te navodeći riječi proroka Izaije rekao da Riječ ne ostaje bez učinka, uvijek ostvaruje ono zbog čega ju nam je Bog darovao. Želim vam da uvijek prihvaćate Bibliju u njezinoj dragocjenoj jedinstvenosti; kao riječ koja nam, ispunjena Duhom Svetim darivateljem života, prenosi Isusa koji je život, i tako naš život čini plodnim. Nijedna druga knjiga nema tu moć – istaknuo je Papa.

Osim toga, riječ Božja je oštra. Iako donosi Gospodinovu utjehu ona je, prodirući u dubinu, također mač koji unosi u srce zdrav nemir, kazao je papa Franjo te objasnio: Dvostruka oštrica toga mača u trenutku može nanijeti bol, ali je zapravo blagotvorna, jer odsijeca ono što nas udaljavaod Boga i od ljubavi.

Riječ Božja također razlučuje misli i osjećaje, donoseći istinu, raspršuje lažnost i dvoličnost, te smjer života stalno ponovno usmjerava prema Bogu. Riječ Božja, naime, uvijek nosi novost, neuhvatljiva je, izmiče našim predviđanjima i često ruši naše sheme – napomenuo je papa Franjo te na kraju istaknuo da ako dopustimo da nas Riječ čita, sami ćemo postati „otvorene knjige“, Isusovi svjedoci i navjestitelji njegove novosti.

Ključne riječi:
Božja riječ Papa