Budi dio naše mreže
Izbornik

U Zagrebu održana znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”

Zagreb (IKA)

Znanstveno-projektna konferencija "Prevencija trgovanja ljudima" u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Komisije Hrvatske biskupske konferencije "Iustita et pax", Hrvatskog Caritasa, Sestara dominikanki Kongregacije svetih Anđela Čuvara i Nadbiskupijskog pastoralnog instituta održana je u ponedjeljak 20. siječnja u Dvorani Vijenac pastoralnog instituta u Zagrebu.

Prigodne pozdrave na početku konferencije uputili su dekan KBF-a u Đakovu izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, pročelnik Katedre pastoralne teologije prof. dr. sc. Josip Šimunović, vrhovna poglavarica sestara dominikanki Kongregacije svetih Anđela Čuvara s. Jaka Vuco, prodekanica za nastavu i studente KBF-a u Đakovu te predsjednica znanstveno-organizacijskog odbora konferencije izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić te ravnatelj Hrvatskog Caritasa i Hrvatske katoličke mreže mons. Fabijan Svalina.

Mons. Svalina izrazio je zadovoljstvo što se o tako važnoj temi suvremenog ropstva nastavlja raspravljati na konferenciji u Zagrebu, nakon onih održanih od 17. do 18. siječnja u pastoralnim prostorima pri Nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku. Naglasio je također napore koje Hrvatski Caritas uvijek iznova ulaže za one u potrebi.

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, poglavarica s. Jaka Vuco

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, prof. dr. sc. Josip Šimunović i mons. Fabijan Svalina

Izv. prof dr. Suzana Vuletić navela kako je trgovanje ljudima primjer organiziranog kriminala koji je globalno rasprostranjen diljem svijeta. Naglasila je da je problem prepoznat u Republici Hrvatskoj, ali da je potrebno još pozornosti posvetiti mjerama prevencije trgovanja ljudima i podizanju svijesti javnosti te da se KBF u Đakovu, sukladno odredbama Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade Republike Hrvatske odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, odlučio uključiti te kroz trogodišnji niz aktivnosti, organizirati osvješćivanje javnosti o ovoj problematici. Posebna pozornost usmjerena je na vulnerabilne skupine, odnosno djecu, mlade, žena i muškarce, nezaposlene i, kako je navela Vuletić, one naivne, kako ne bi bili zavedeni neutemeljenim ponudama, vrbovanjima i uvučenosti u eksploatacijske mreže “ljudskih dilera”.

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, prof dr. Suzana Vuletić

 

Generalna tajnica Europske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica s. Marjolein Bruinen održala je plenarno predavanje “Trgovanje ljudima – iskustva iz prakse” te predstavila to moderno ropstvo kojim su danas pogođeni milijuni ljudi. “Trgovanje ljudima može se definirati kao regrutiranje, premještanje, primanje te smještanje osoba uz uporabu sile radi iskorištavanja pojedinih osoba. Može se dogoditi na bilo kojem mjestu, a nalazimo ga u školi, na radnom mjestu ili u najbližem susjedstvu”, rekla je istaknuvši da ovaj rašireni problem pogađa sve društvene skupine – i žene i djecu i muškarce. Žene i djeca najčešće su žrtve seksualne eksploatacije, a muškarce se trguje za prisilni rad. S. Marjolein je istaknula da se točan broj žrtava trgovanja ljudima ne zna s obzirom da velik broj slučajeva nije prepoznat. Žrtve se ponekad boje, ne mogu prijaviti zločin ili pak institucije, nažalost, ne štite žrtve. Tijekom njenog izlaganja pušten je i talijanski film “Ballerina” u kojem je prikazan slučaj eksploatacije naivnosti i siromaštva mlade djevojke što završava njenom smrću. Osim mnogih primjera s kojima se susrela, s. Marjolein je objasnila veliki problem trgovine ljudima, a to je princip ponude i potražnje gdje se razlikuju države podrijetla, države tranzita i države odredišta. Zemlje članice Europske unije i ostale razvijene države su one države u kojima postoji potražnja – direktna potražnja za ljudima kojima se u tom svijetu trguje poput mesa, ili pak potražnja za proizvodima na kojima se primjerice eksploatiraju djeca i odrasli za prisilni rad.

Nakon generalne tajnice predavanje “Međunarodni pravni standardi za suzbijanje trgovanja ljudima, GRETA” održao je prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Skupine stručnjaka Vijeća Europe za borbu protiv trgovanja ljudima – GRETA. Prof. dr. sc. objasnio je da trgovanje ljudima može biti transnacionalno kazneno djelo, te također govorio o državama podrijetla, tranzita i odredišta, međutim, kako je rekao, ponekad je trgovanje ograničeno i na područje jedne države. Naveo je da kako su međunarodni pravni standardi za suzbijanje trgovanja ljudima prvi puta jasno utvrđeni u Konvenciji protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (Protokol o suzbijanju trgovanja ljudima, osobito ženama i djecom), zatim u Konvenciji Vijeća Europe o akciji protiv trgovanja ljudima te u direktivi EU-a o suzbijanju trgovanja ljudima. Protokol iz Palerma prvi je međunarodni pravno obvezujući instrument koji regulira pojam trgovanja ljudima uz obvezu inkriminiranja u nacionalnim pravnim sustavima. Predavač je također nabrojao mnoge primjere i slučajeve trgovanja ljudima u zemljama koje nisu toliko daleko od nas, poput Crne Gore, Slovačke i Rusije gdje su zabilježeni slučajevi opetovanog zlostavljanja i eksploatacije, pri kojem je sa žrtvama, nakon prijave zločina neadekvatno postupano. Time je prof. dr. sc. Derenčinović upozorio da države u kojima se na važne pozicije poput primjerice socijalnih radnika zapošljavaju needucirane osobe “preko veze” tada se lanac kriminala dodatno povećava i pogoršava.

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, prof. dr. sc. Davor Derenčinović

“Pitanje savjesti kod trgovca ljudima: Psihijatrijsko-moralni aspekti“, zajedničko predavanje izv. prof. dr sc. Vladimira Dugalića i doc. dr. sc. Martine s. Ane Begić s KBF-a u Zagrebu pročitano je u skraćenoj verziji. “Klinička psihijatrija govori nam da je kod takvih osoba riječ o poremećaju u samoj strukturi osobe, jer se u njima isprepliće poremećaj sociopata i psihopata koji utječe na ne/oblikovanje savjesti. Za njih je osoba objekt, a ne ljudsko biće, te sve doživljavaju kao svaki drugi posao radi stjecanja zarade. Takve su osobe sebične i samo gledaju kako što bolje iskoristiti drugu osobu za svoje dobro”, naglašeno je u predavanju, a tijekom konferencije je također istaknuto da se često nekadašnje žrtve dalje eksploatira kako bi pronašle nove žrtve.

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana Vijenac, Zagreb

Prof. dr. sc. Mario Vinković sa Pravnog fakulteta u Osijeku predavajući temu “Pravno-socijalni aspekti trgovanja ljudima” naveo je da je trgovanje ljudima oblik suvremenoga ropstva i kazneno djelo organiziranoga transnacionalnoga kriminaliteta, identificirano u međunarodnim i europskim pravnim izvorima te da uključuje posebno ranjive skupine, dakle žene i djecu. “Socijalna dimenzija trgovanja ljudima, koja u središte pozornosti stavlja socijalne rizike i društvene probleme koji mu pogoduju: političke i društvene tranzicije, siromaštvo, nisku stopu zaposlenosti, konflikte, migrantsku krizu, ali i pravodobni socijalni tretman žrtava i potencijalnih žrtva, prilično je zapostavljeno područje istraživanja koje traži interdisciplinaran pristup”, rekao je prof. dr. sc. Vinković istaknuvši prepoznatost vjerskih udruga i udruga civilnog društva koje ponajviše sudjeluju u borbi na tom području.

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, prof. dr. sc. Mario Vinković

Posljednje predavanje “Duhovna potpora u kriznim situacijama” održala je s. Stanka Oršolić, članica Družbe sestara Naše Gospe, poslijediplomantica na specijalističkom studiju iz socijalne politike te članica Udruge RENATE. “Uključivanjem vjerskih zajednica, osobito ženskih redovničkih zajednica, i pape Franje te njegove administracije u suzbijanje zločina trgovanja ljudima Katolička Crkva daje nemjerljiv doprinos razumijevanju problema i pruža podršku žrtvama”, rekla je među ostalim s. Stanka te naglasila da Crkva intervenira u svim fazama procesa rješavanja problema trgovanja ljudima, posebice pružanjem duhovne pomoći žrtvama kojima treba pomoći zacijeliti nanesene rane, izbrisati stigmu iskorištavanja, odagnati osjećaj krivice i pronaći zajedno izlaz iz društvene izolacije kako bi započele novi život, ali im i osigurati skrb, sigurno sklonište ili pokrenuti socijalno poduzeće. Duhovna dimenzija integrirana je u djelovanje i programe svih organizacija i inicijativa unutar Katoličke Crkve, a pozitivni rezultati rada njihovih članova i članica te brojnih volontera sa žrtvama trgovanja ljudima vidljivi su u suradnji s civilnim društvom, vjerskim organizacijama i vjerskim vođama, poslovnim sektorom, medijima, o čemu svjedoče primjeri dobre prakse koju provode organizacije, mreže i inicijative poput: Talitha Kum, RENATE, Medaille Trust, Fundación de Solidaridad Amaranta, Isusovačka služba za izbjeglice.

Znanstveno-projektna konferencija “Prevencija trgovanja ljudima”, s. Stanka Oršolić

Na kraju konferencije sve je pozdravio prof. dr. sc. Dugalić te je izrazio posebnu zahvalnost redovnicama koje se najviše susreću s ovim problemom i pomažu žrtvama trgovanja ljudima diljem svijeta.