Budi dio naše mreže
Izbornik

Sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

Sarajevo (IKA/KTA)

Redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH održana je u petak 3. svibnja u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu.

Sjednicu je sazvao i predsjedao joj predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolit kardinal Vinko Puljić, a sudjelovali su članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa. Zapisnik je vodila stalna zapisničara djelatnica Caritasa BiH Ivona Vidačković. Nakon molitve i pozdrava pristupilo se prihvaćanju predloženog Dnevnog reda i usvajanju pripremljenog zapisnika prošle redovne sjednice od 11. listopada 2018. godine.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku prevažne za daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH prema važećim crkvenim i državnim odredbama i zakonima. U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su teme: pitanje imovine Caritasa BiH u Sarajevu, višenamjenski i samoodrživi centar Caritasa BiH, pitanja vezana uz Ministarstvo obrane BiH i Oružane snage BiH, osvrt na prošlogodišnji susret s Hrvatskim Caritasom u Sarajevu te pripreme ovogodišnjeg sastanka predsjednika i ravnatelja koji će se održati u Mostaru u drugoj polovini listopada 2019. godine: usuglašavanje termina i cjelokupnog sadržaja sastanka, obilježavanje 25. obljetnice Caritasa BiH u svibnju 2020. g., obavijest o slanju potrebnih dokumenata u vatikansku Središnjicu Caritasa Internationalis krajem prošle godine vezano za provedenost Menadžment standarda u Caritasu BiH i provjera istoga od imenovanog stručnjaka Caritasa Internationalisa o njihovoj zaživljenosti, osvrt na misu uz Tjedan solidarnosti 2019. godine na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije u župi Gromiljak u Središnjoj Bosni uz dogovor da će sljedeći domaćin 2020. godine biti jedna od župa hercegovačkih biskupija, tema Nedjelje Caritasa u BiH 2019. bit će „Obitelj mjesto ljubavi, a ne nasilja“, trenutačna situacija s migrantima/izbjeglicama i aktivnosti Caritasa u BiH, susret Upravnog vijeća Caritasa BiH s predstavnicima nacionalnih Caritasa koji još uvijek djeluju u BiH, komunikacija Caritasa BiH s ustanovama nekih biskupskih konferencija Europe.

Na kraju sjednice dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi u drugoj polovini listopada, a koja bi prethodila susretu predsjednika i ravnatelja Caritasa u BiH i Hrvatskog Caritasa.