Budi dio naše mreže
Izbornik

Sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

Sarajevo (IKA/KTA)

Redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH održana je u ponedjeljak 25. listopada u Rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa u Sarajev, objavljeno je na mrežnoj stranici Caritasa BiH.

Sjednici je predsjedao predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolit kardinal Vinko Puljić, a nazočili su članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku važne za daljnju izgradnju i aktivnosti Caritasa BiH kako bi što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH prema važećim crkvenim, karitativnim i državnim statutarnim odredbama i zakonima.

U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su teme: godišnji plan općeg, projektnog i financijskog poslovanja Caritasa BiH za 2022. g. prema važećim statutarnim i zakonskim odredbama, otkazivanje ovogodišnjeg susreta predsjednika i ravnatelja Caritasa u BiH i RH zbog pandemije, osvrt na Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH 2021., informacija o aktivnostima vezano za migrante u BiH, osvrt na aktivnosti Caritasa BiH tijekom pandemije (4. 5. 2020. – 25. 10. 2021.), aktivnosti vezano za kuću u ulici Josipa Vancaša, Višenamjenski i samoodrživi centar Caritasa BiH, sastanak Vijeća za zaštitu djece i ranjivih skupina i Odbora za pritužbe, Nedjelja Caritasa u BiH 2021.; zasjedanje nad/biskupa Biskupske konferencije BiH u Banjoj Luci: prihvaćanje općeg, projektnog, financijskog izvješća za 2020. s mišljenjem revizorske kuće o djelovanju Caritasa BiH: Priopćenje za javnost vezano za Caritas BiH, Caritas BiH s Caritasom Italije u Rimu potpisao ugovor o provedbi dvogodišnjeg regionalnog projekta pomoći migrantima u BiH, Travnik: Održana konferencija Caritasa BiH o zaštiti djece i ranjivih skupina, neuklanjanje ruševine u susjedstvu zgrade Središnjice Caritasa BiH koja ugrožava život i rad i zgradu Središnjice Caritasa BiH, Caritasova kuća na Obojku kod Fojnice. Termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH dogovoren je za početak svibnja 2022.

Još uvijek je aktualna tema svečanog obilježavanja 25. obljetnice Caritasa u BiH i održavanje Regionalne konferencije nacionalnih Caritasa Jugoistočne Europe ovisno o epidemiološkim mjerama u Bosni i Hercegovini i Europi.