Budi dio naše mreže
Izbornik

Nedjelja Muke Gospodnje u srijemskoj katedrali

Srijemska Mitrovica (IKA)

Na Cvjetnicu – Nedjelju Muke Gospodnje, 14. travnja, svečano euharistijsko slavlje u srijemskoj katedrali Sv. Dimitrija, đakona i mučenika, u Srijemskoj Mitrovici predvodio je biskup Đuro Gašparović, u zajedništvu sa župnikom katedralne župe mons Eduardom Španovićem te velikim brojem vjernika.

Slavlje je počelo u dvorištu katedralne crkve Sv. Dimitrija gdje se okupio veliki broj vjernika koji su došli sa željom iskrenog početka velikih i svetih dana koji su pred njima, a u svijesti da spomenom svečanoga Gospodinova ulaska u Grad Jeruzalem započinje Veliki i sveti Tjedan u kojem su na osobit način pozvani na razmišljanje o Kristovoj spasenjskoj žrtvi. Nakon svečanoga blagoslova grančica, te navještaja Evanđelja po Luki, okupljeni vjernici svečanom procesijom uputili su se u katedralu.

Kako i predviđa obred, naviještala se Muka Gospodina našega Isusa Krista, a napjev koji se koristi prilikom pjevanja Muke originalno je glazbeno vlasništvo župe sv. Dimitrija, te tradicionalna glazbena baština koju su skladali srijemskomitrovački orguljaši. Upravo kroz ove dane, slaveći Gospodina, oživljava se vrijedna tradicija, koja se na taj način prenosi na mlađe generacije. Ista tradicija, oživljena je i ove godine kroz solističku izvedbu članova srijemskomitrovačkog župnoga zbora pod ravnanjem s. Cecilije Tomkić.

Biskup Gašparović istaknuo je kako je velika vrijednost Kristove muke i kristova križa, te kako niti jedan vjernik u svom životu ne može proći drukčije.

Večernje euharistijsko slavlje predslavio je mons. Španović. Na početku euharistijskog slavlja pozvao je okupljene vjernike na dublje razumijevanje Kristova puta, kao i na prevrtljivost ljudske naravi koja ponekad želi slaviti ono što joj je zanimljivo, dok je kršćanin pozvan slaviti istinskog Gospodara i životne vrijednosti koje nam On nameće.

Navještaj Muke Gospodina našega Isusa Krista bio je u organizaciji mladih župljana srijemskomitrovačke župe, koji su se i ove godine rado aktivirali u euharistijskom slavlju.