Budi dio naše mreže
Izbornik

30. obljetnica smrti hrvatskog misionara o. Ante Gabrića obilježena u Zagrebu

Zagreb (IKA )

U povodu 30. obljetnice smrti hrvatskog misionara, isusovca o. Ante Gabrića u subotu 20. listopada svečanu misu u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu predvodio je umirovljeni zagrebački pomoćni biskup Valentin Pozaić, a propovijedao je provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove o. Dalibor Renić.

U propovijedi na Misijsku nedjelju provincijal Renić podsjetio je na neke bitne oznake nezaboravnog misionara, na kontakte koje je održavao s domovinom, ali i širom svijeta s moliteljima i dobročiniteljima, na njegovu ljubav prema Crkvi i narodu, prema najpotrebnijima, na dosjetljivost i velikodušnost kojom je odgovarao na potrebe svoga vremena. Govorio je i o opasnostima današnjeg individualizma i zatvorenosti u sebe. Naglasio je velikodušnost hrvatskih katolika koji unatoč ekonomskim problemima ne zaboravljaju pomoći misijama i time pomažu misijske projekte u Bengaliji, Africi, Latinskoj Americi, Ukrajini te u Sibiru. Istaknuo je brigu Crkve za svoje najmanje članove, potkrepljujući konkretnim primjerima. Ponovio je Gabrićev poziv: “Ljubite našu lijepu domovinu Hrvatsku. Ali jedno ne zaboravite, proširite ljubav prema svojoj domovini na cijeli svijet!”
Nakon mise, o sadašnjem stanju kauze o. Gabrića štovatelje je obavijestio dosadašnji vicepostulator kauze o. Antun Volenik. Završeno je, naime, saslušanje svjedoka u Hrvatskoj i Indiji, a biskup iz Baruipura, područja u kojemu je djelovao o. Gabrić osobno je donio i predao dokumente zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću. Teološka komisija, kao i povijesna, završile su svoj posao, a sada je na novom vicepostulatoru o. Anti Tustonjiću da među brojnim prijavljenim čudesima izabere jedno, najsnažnije, koje može izdržati svaku kušnju i prigovor. Ako se radi o medicinskom čudu uvjet je da se ono dogodilo na znanstveno neobjašnjiv način. Svoj oproštaj od službe o. Volenik završio je osvrtom na pismo mostarskog biskupa Ratka Perića za Misijsku nedjelju, u kojem biskup naglašava da ovaj proces treba voditi tako žarko i krvavo i teško i energično, s takvom srčanšću i trudom kako je to činio o. Ante Gabrić u svemu svome životnom djelovanju.
Štovateljima se na kraju predstavio i novi vicepostulator kauze o. Ante Tustonjić. U osvrtu na primjer svetosti oca Gabrića zapitao se što našoj civilizaciji danas najviše nedostaje. Nedostaje nam naime, duha požrtvovnosti, duha duboke molitve i osjećaja za siromahe. O. Gabrić prošao je kroz mnoge opasnosti i nevolje, ali do kraja zadržao nevjerojatan smisao za humor i vedrinu. Kada je doznala za vijest o smrti oca Gabrića, dugogodišnja njegova suradnica, danas sveta Majka Terezija iz Kalkute rekla je: “On je bio svet”. Na sprovodu o. Ante bilo je 20.000 ljudi, većina od njih muslimana i hindusa. Ljudi su ga silno cijenili jer su u njemu prepoznavali Božju prisutnost i djelovanje. Novi vicepostulator kauze o. Tustonjić potaknuo je vjernike i štovatelje oca Ante da se na duhovan i materijalan način pridruže i pomognu kako bi se proces ubrzao i blagoslovljeno završio.

Ključne riječi:
o. Ante Gabrić