Budi dio naše mreže
Izbornik

Caritas Europa predstavio Europsko izvješće o siromaštvu za 2021.

Bruxelles (IKA)

Caritas Europa predstavio je u ponedjeljak 21. veljače Europsko izvješće o siromaštvu za 2021., ističući važnost ulaganja u poboljšanje mjera na tržištu rada i socijalnu zaštitu.

Izvješće se nadovezuje na temeljna saznanja 18 nacionalnih Caritasovih organizacija u Europi, usredotočujući se na izazove s kojima se mnogi ljudi susreću pri pristupu tržištu rada, posebice zbog pandemije Covida-19, te daje preporuke Caritasove politike kako bi tržišta rada postala inkluzivnija.

Izvješće daje nove podatke i svjedočanstva o tome kako je pandemija dodatno utjecala na mnoge od onih koji se već suočavaju s izazovima u pristupu tržištu rada. Osam skupina ljudi su u posebno ranjivim situacijama kada je u pitanju isključenost na tržištu rada: to su oni koji rade u nestandardnim oblicima zapošljavanja, mladi djelatnici, stariji djelatnici, žene, osobe s invaliditetom, Romi, migranti i djelatnici u poslovima skrbi.

Glavna tajnica Caritasa Europa Maria Nyman upozorila je da se mnogi i dalje suočavaju s velikim preprekama u realiziranju osnovnih životnih potreba kao što su hrana, stanovanje, odjeća i drugi materijalni resursi, koji su nužni preduvjeti za pristup radnom mjestu i rad.

Tijekom pandemije Caritas se nikada nije zatvorio i milijunima ljudi pružio je podršku. Broj onih koji su bili podržani značajno je porastao jer su ljudi koji prije nikada nisu mislili da će se možda morati osloniti na Caritasove usluge odjednom trebali pomoć, što je otkrilo krhke nacionalne sustave socijalne skrbi u Europi, upozorava Caritas Europe.

Za prevladavanje trenutačne razine siromaštva u Europi i utjecaja rastuće inflacije, Caritas Europa ističe važnost ulaganja ne samo u poboljšanje mjera na tržištu rada, već i u socijalnu zaštitu i prilagođene socijalne usluge koje osiguravaju podršku onima koji žive u najranjivijim situacijama.

Ključne riječi:
Caritas Europa siromaštvo