Budi dio naše mreže
Izbornik

Izjava „Caritas za ujedinjenu, socijalnu Europu“

Bruxelles (IKA)

Caritas Europa je na Dan Europe, 9. svibnja 2024., objavio izjavu „Caritas za ujedinjenu, socijalnu Europu“ koju prenosimo u cijelosti.

Na Dan Europe Caritas Europa ističe važnost pružatelja socijalnih usluga u osiguravanju dostojanstvenog života za sve. Današnje prijetnje koje predstavljaju sukobi i rastuće siromaštvo u Europi posebno teško osjećaju oni koji žive u nesigurnim situacijama. Stoga ponovno potvrđujemo svoju predanost ljudskim pravima, socijalnoj pravdi i miru.

U svom povijesnom govoru od 9. svibnja 1950. Robert Schuman postavio je temelje za Europu solidarnosti ukorijenjenu u društvenim načelima Katoličke crkve. Caritas duboko vjeruje u ova načela i svakodnevno ih provodi u praksi, pružajući socijalne usluge i humanitarnu pomoć za više od 25 milijuna ljudi diljem kontinenta, čineći značajnu razliku u njihovim životima. Caritas također visoko cijeni Europu koja pruža međunarodnu platformu za suradnju i partnerstvo, omogućujući organizacijama poput naše da se pozabave humanitarnim izazovima i društvenim nepravdama koje nadilaze nacionalne granice.

Od svog osnutka 1897. u Alsaceu, Njemačka, Caritas je rastao diljem Europe i šire. Caritas Europa sada ima članove u 46 europskih zemalja i dio je konfederacije koja je prisutna u 200 zemalja i teritorija diljem svijeta. U Europi je Caritas podupirao ljude kroz nezamislivu patnju i siromaštvo uzrokovano dvama svjetskim ratovima, usponom i padom komunizma i oružanim sukobima na Balkanu, u Armeniji i u novije vrijeme u Ukrajini. U potonjem, od početka sveobuhvatne invazije, preko četiri milijuna ljudi primilo je Caritasovu pomoć, imajući koristi od skloništa, materijalne i psihosocijalne podrške ponuđene raseljenim zajednicama.

Povodom Regionalne konferencije Caritasa Europa (generalne skupštine) od 6. do 8. svibnja, 92 sudionika iz 37 zemalja raspravljalo je o temeljnoj misiji mreže i njezinoj ključnoj ulozi u odgovoru na izazove koje Europa postavlja zbog rastuće nejednakosti i novih sigurnosnih prijetnji.

Predsjednik Caritasa Europa Michael Landau podsjetio ih je na važnost posla koji obavljaju unatoč tome što se ponekad osjećaju preopterećeni dimenzijom višestrukih kriza. Također je istaknuo njihovu važnu ulogu u poticanju nade i društvene kohezije, istovremeno priznajući potrebu za više Europe, a ne manje.

„Društvena kohezija može se postići samo ako je izgrađena na pažljivoj skrbi i pratnji usmjerenoj na osobu koju nudimo ljudima na rubu društva. Europa sposobna omogućiti dobru budućnost za sve potrebe, poticajan okvir koji podržava i priznaje ključnu ulogu pružatelja socijalnih usluga, koji su često slamka spasa ljudima u potrebi“, rekao je mons. Michael Landau, predsjednik Caritasa Europa.

Caritas Europa ostaje odlučan u svojoj misiji promicanja socijalne Europe u kojoj je zajamčeno pružanje socijalnih usluga kojima je dobrobit prioritet i koje nikoga ne zaostaju. Naš memorandum za europske izbore 2024. poziva buduće čelnike da nadvladaju temeljne uzroke društvene nejednakosti, nadilazeći Europsku uniju od sadašnje 27 članice.