Budi dio naše mreže
Izbornik

COVID-19: Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Zagreb (IKA)

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je u utorak 30. lipnja odluku o zabrani prelaska preko graničnih prijelaza.

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih príjelaza Republike Hrvatske.

II.

Zabrana iz točke l. ove Odluke ne odnosi se na državljane država članica Europske unije odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članove njihovih obitelji, te državljane trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Osobama iz stavka 1.ove točke preporučuje se prethodna najava ulaska u Republiku Hrvatsku korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

III.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na državljane trećih zemalja i to na:

  • zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje
  • prekogranične radnike
  • prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno
  • diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija
  • putnike u tranzitu
  • osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes
  • osobe koji putuju zbog školovanja ili drugih neodgodìvih osobnih

Osobe iz stavka 1. ove točke mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od prìmjene ove Odluke putem WEB stranice https.//mup.gov.hr/uzq covid/286210 ili na samom graničnom prijelazu te ukoliko ispunjavaju uvjete prethodno se najaviti korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.

IV.

Osobama iz točke II. ove Odluke i osobama koje ispunjavaju uvjete iz točke III. ove Odluke omogućit će se prelazak preko graničnih prìjelaza Republike Hrvatske uz pridržavanje općih i posebnìh preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

V.

Ova Odluka primjenjuje se do 15. srpnja 2020. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020. i objavit će se u „Narodnim novinama“.