Budi dio naše mreže
Izbornik

Dan svećenika i književnika Petra Berkea u Štrigovi

Štrigova (IKA)

Dan svećenika i književnika Petra Berkea uz 290. obljetnicu njegova rođenja obilježen je u nedjelju 30. travnja 2023. u Štrigovi.

Svećenik Petar Berke kršten je 11. svibnja 1733. godine u Župi sv. Marije Magdalene u Štrigovi, a pretpostavlja se da je u selu Globoka, koja se danas nalazi sa slovenske strane granice, nedaleko Štrigove rođen dan ili dva prije samog krštenja.

Dan svećenika i književnika Petra Berkea organiziran je na inicijativu vlč. mr. sc. Silvija Košćaka, župnika Župe Presvetog Trojstva u Legradu, u organizaciji Zorana Turka i Saše Vukovića, iz Ogranka Matice hrvatske Čakovec, vlč. dr. sc. Kristijana Kuhara, župnika Župe svete Marije Magdalene – Štrigova, župe Legrad te Ženske vokalne skupine Stridonne.

U prijepodnevnim satima najprije su vlč. Košćak i vlč. Kuhar slavili misu za Petra Berkea. Uslijedio je kulturno-umjetnički program. Magistar povijesti Siniša Vuković održao je polusatno predavanje o životu i radu Petra Berkea. Istaknuo je njegov značaj u kontekstu tri mjesta koja su označena njegovim životnim zalaganjima, a to su Štrigova, Marija Bistrica i Legrad.

Vuković je predavanje oblikovao već poznatim činjenicama iz Berkeova života, smjestivši ih u ispravan odnos, budući da se o Berkeu gotovo isključivo piše i govori kao kajkavskom književniku, dok se zanemaruje njegov svećenički doprinos.

Osim toga, iznio je neke nove činjenice koje otkrivaju njegov značaj za Legrad, odnos svećenika Berkea i legradskih vjernika u vremenu kada je gradio novu legradsku župnu crkvu koju se u Podravini danas opisuje kao podravsku katedralu, ali i općenito govoreći o njegovu župnikovanju u Legradu.

Trajni spomen na Berkeovo zauzeto svećeničko djelovanje, koje je započeo studijem u Varaždinu, Grazu i Bologni, a nastavio župničkom službom u Svetom Martinu na Muri i Legradu, ostat će kasnobarokna župna crkva u Legradu, koja je izgrađena u njegovo vrijeme, u čijoj je kripti i pokopan 23. srpnja 1798. godine.

Ženska vokalna skupina Stridonne izvela je dvije marijanske pjesme čiji se notni zapis nalazi u crkvenoj pjesmarici Cithara octochorda: O Maria, Bogorodica, rosa skrovnosti te Zdrava o Marija, zdenec slatkoče, čiji se tekst nalazi u Berkeovom djelu Kinč osebujni.

Programu obilježavanja Dana svećenika i književnika Petra Berkea prisustvovali su načelnik Općine Štrigova Stanislav Rebernik i načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić. Načelnici su zajednički, nakon kulturno-umjetničkog programa, uz spomen-ploču Petru Berkeu, i ostalim zaslužnim mještanima Štrigove, postavili vijenac da se od pređov prijeta dika ne povehne.