Budi dio naše mreže
Izbornik

Fra Ante Crnčević novi vicepostulator kauze o. Ante Antića

Zagreb (IKA)

Humanitarna udruga „Fra Ante Antić“ objavila je u subotu 8. listopada da je prof. dr. fra Ante Crnčević novi vicepostulator kauze za proglašenje blaženim i svetim časnog sluge Božjega o. fra Ante Antića.

Službu vicepostulatora dosad je obnašao fra Josip Šimić.

O. Ante Crnčević rođen je 4. studenoga 1966. u Metkoviću. Osnovno školovanje pohađao je u Metkoviću od 1973. do 1981., a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju od 1981. do 1985. Filozofsko-teološki studij upisao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj 1986., a završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij liturgijskih znanosti pohađao je od 1994. na „Pontificio Ateneo S. Anselmo – Facoltà di Sacra Liturgia“ u Rimu. Doktorsku disertaciju „Induere Christum. Le espressioni rituali e le interpretazioni teologico-simboliche della vestizione battesimale nella tradizione liturgica“ obranio je 3. lipnja 1999.

Dana 28. rujna 2001. izabran je u suradničko naslovno zvanje višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane liturgike. Dana 11. veljače 2002. zaposlen je na KBF-u u Zagrebu kao viši asistent u svojstvu znanstvenog novaka. Dana 16. srpnja 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri liturgike na mandat od pet godina. Dana 17. rujna 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora.

Na Filozofsko-teološkom studiju, Studiju religijske pedagogije i katehetike i Studiju crkvene glazbe te na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Katoličkom bogoslovom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj je nekoliko obvezatnih i izbornih kolegija i seminara. Godine 2007. izabran je za pročelnika Katedre liturgike KBF-a u Zagrebu na mandat od pet godina, a reizabran je 2013. i 2018. Predstojnik je Instituta za crkvenu glazbu na matičnom fakultetu od 2017. Pročelnik Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral i urednik liturgijsko-pastoralnog lista Živo vrelo bio je od 2005. do 2021.