Budi dio naše mreže
Izbornik

Homilija nadbiskupa Puljića na biskupskom ređenju mons. Stipića

Križevci (IKA)

Homilija predsjednika Hrvatske biskupske konferencije zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića na ređenju novog križevačkog vladike Milana Stipića, 17. listopada 2020. u Križevcima.

Živjet ću i kazivati djela Gospodnja (Ps 118 , 17)

Uzoriti gospodine kardinale Bozaniću,

Preuzvišeni apostolski nuncije mons. Lingua,

Preuzvišeni mons. Kekiću, križevački biskupe u miru,

Preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi iz Hrvatske i drugih zemalja,

Dragi novoimenovani križevački biskupe mons. Stipiću!

Dragi svećenici, Bogu posvećene osobe, rodbino i prijatelji; dragi vjernici!

1. Danas se raduju stanovnici Križevaca, ovoga banskoga i kraljevskoga grada, posebice vjernici članovi grkokatoličke eparhije, kao i rodbina i prijatelji novoimenovanog biskupa mons. Milana Stipića. Jer, ovo je dan koji nam učini Gospodin, pa zahvaljujemo Bogu na tome. Zahvaljujemo Bogu, dragi Milane, što Vas je pozvao i odabrao, te po rukama pokojnog biskupa Slavomira, upravo na današnji dan, 18. listopada 2003. uvrstio među svoje svećenike. A danas ćete po rukama Vašeg donedavnog Ordinarija mons. Nikole Kekića i suposvetiteljâ, biti uvršteni u zbor apostolskih nasljednika. Dok čestitam na povjerenju koje Vam je Papa Frano ukazao, želim neka Vas Gospodin blagoslovi i čuva. „Christus elegit te, gaude!“ Radujte se jer Vas je Krist izabrao navješćivati Božje milosrđe ljudskom srcu i razumu. A po Vašim molitvama i liturgijskim činima odlučio je prebivati među ljudima. Ovu radost osjećaju svećenici, Bogu posvećene osobe i vjernici Križevačke eparhije, kojoj ste poslani „predsjedati u ljubavi“. To isto osjećaju i hrvatski biskupi s kojima već godinu dana uspješno surađujete, kao i Vaša mama Vesna, sestre i rodbina, brojni prijatelji iz zemlje i inozemstva koji su došli svojom nazočnošću i molitvom dati Vam duhovnu potporu. Ovom činu raduje i Vaš pokojni otac Vladislav koji iz rajskih visina prati i molitvama zalijeva ovu svečanost.

Posebice ovom događaju raduju se vjernici katolici bizantsko-slavenskog obreda, kao i svi drugi hrvatski katolici koji su stoljećima slavili Boga u tri poznata obreda: u rimskom latinskim jezikom i glagoljaškom starohrvatskim jezikom, te bizantsko-slavenski na staroslavenskom jeziku. Doda li s tomu i rimski podobred nazvan „zagrebački“, onda se kao narod imamo pravo ponositi bogatstvom više obreda, što pokazuje širinu vjerničke katoličke duše i visoki stupanj tolerancije stanovnika Lijepe Naše. Dok razmišljamo o neprocjenjivom daru koji Sveti Red predstavlja za Crkvu i za čovječanstvo, mislimo i na riječi svetog Ivana Marije Vianneya koji je napisao da je „svećeništvo ljubav Isusova srca“. Ova je rečenica ušla u Katekizam Katoličke Crkve (br. 1589) da se potkrijepi veličina svetoga Reda. To posebice imamo pred očima dok razmišljamo o daru punine svetoga Reda koja se po hijerotoniji danas ovdje događa.

2. U tom otajstvenom činu čujemo jeku povijesti, uobličenu u Jahvinim poticajima koje je upućivao Izraelu, prorocima i praotcu Abrahamu: “Ne boj se, Abrahame, krenuti kamo te šaljem“ (Post 15, 1). „Ne boj se, Izraele, ja sam te imenom zazvao: Ti si moj“ (Iz 43, 1). „Ne boj se, Jeremija, ljudi i ne dršci pred njima; ja sam s tobom“ (Jer 1,17). To su poticaji ohrabrenja koje Duh Sveti upućuje i Vama, dragi Milane, da u duhu današnjih Pavlovih riječi Korićanima samo “u njega se uzdate”. Predajte se Božjoj Providnosti potpuno i bez pridržaja i on će Vas voditi. Sve ćete moći u Njemu koji i Vas poput današnjeg Levija poziva u svoju službu. On će Vas krijepiti u Vašem pastirskom hodu i radu.

Službu biskupa neki uspoređuju s ulogom svetoga Josipa kojega svečano predslovlje opisuje kao „vjernoga i mudroga slugu koji je postavljen kao otac i čuvar Svete Obitelji“. Biskupi su pozvani biti vjerni i mudri očevi i čuvari biskupijske obitelji. U stara vremena nazivali su ih „anđelima Crkve“, poput onih zabilježenih u Ivanovom Otkrivenju: „Anđelu crkve u Pergamu, Tijatiri, Filadefliji i Laodiceji.. poručujem“. Anđeli, naime, stoje pred licem Božjim i puno mole za povjerene duše. A biskup je čovjek vjere i molitve koji Bogu preporučuje svoje stado. Od njega se, naime, očekuje da bude „čovjek Božji, vjeran, pobožan, razborit i dobar“. I trajno otvorenom Duhu Svetom od kojega dolazi svaki dobar dar. Apostol Petar stoga upozorava starješine „neka pasu i nadgledaju povjereno stado, ne prisilno, nego dragovoljno“; pa s četiri jednostavna glagola veli da oni trebaju „sve poštivati, bratstvo ljubiti, Boga se bojati i kralja častiti“ (1 Pt 2, 17).

3. Kao nasljednici apostolâ biskupi su vidljivi princip i garant jedinstva partikularne Crkve. Stoga, Sveto Pismo prikazuju biskupa kao „pastira, ribara, stražara, čuvara, oca, brata, prijatelja, tješitelja i učitelja“. Svaka od ovih slika ima svoju težinu, svoje značenje i obilježje. Posebice je upečatljiva uloga stražara koji bdije i uočava što se to u nejasnim okolnostima zbiva. „Budno oko uvijek gleda, sakrit mu se ništa ne da“, veli narodna mudrost. A stražar ima srce i dušu mame koja bdije, gleda i djeluje, poput Marije u Kani Galilejskoj koja srcem dobre majke shvaća muku i potrebu mladoženje pa veli Isusu: „Sine, vina nemaju“ (Iv 2, 3). Kao učitelj vjere i morala biskup poput dobroga pastira ide tražiti i ono što je izgubljeno. A poput brižnoga oca ne plaši se govoriti i o „krivim antropologijama koje šire i plasiraju poluistine o čovjeku i životu“. Zauzetim pak stavom stražara, brata i prijatelja on odvažno upozorava na moguće pojave nezdravih ideja i nazora u vlastitim vjerničkim redovima.

Obred ređenja novoga biskupa ima točku „trostrukog ophoda oko oltara“ uz pjevanje triju kratkih crkvenih pjesama (tropara) u čast Kristova utjelovljenja, presvete Bogorodice, mučenika, apostola i proroka. Tim ophodom izabranika se veže uz Krista kojeg simbolizira oltar na kojem se prinosi euharistija. A kad izabranik klekne ispred oltara i nasloni glavu na njegov rub, biskup zareditelj skupa s drugom dvojicom biskupa stavlja otvoreno Evanđelje na njegovu glavu. Nazočni biskupi drže ispruženu desnu ruku dok glavni zareditelj moli tri posvetne molitve. Tako se, eto, preko vidljivih znakova – raširenog evanđelja, ispruženih ruku, posvetne molitve i raspoloživosti izabranika – zbiva otajstveni i milosni događaj ređenja novoga biskupa.

4. Pred tim milosnim i otajstvenim činom, braćo i sestre, pozvani smo upraviti svoja srca i svoje duše prema nebu i moliti zaufano i žarko za biskupa Milana kako bi ovim svetim činom postao „Kristov vojnik i Božji vitez“, te bio na visini zadataka koje mu Crkva danas povjerava. U tom vidu pred ovim otajstvenim događajem, liturgija nas potiče i poziva sudjelovati sabrano i pobožno u svetom obredu ređenja. Molimo neka Otac nebeski učini da on bude ponizan i postojan, te da ima veliko pouzdanje u Boga. Taj „molitveni troplet“ uputit ćemo najprije Presvetoj Trojici kojima je posvećena ova katedrala. A onda našoj dragoj zaštitnici, Bogorodici i svim nebeskim blaženicima i svetcima, posebice onima koje štuje ova mjesna Crkva križevačka. Naš molitveni vapaj vanjski je izraz naše nemoći, ali i zaufane želje i molitve za Božjega odabranika Milana koji je dar Crkvi, Križevačkoj eparhiji i Zagrebačkoj metropoliji, kao i čitavom vjernom puku. Stoga ćemo i mi moliti neka i on bude biskup molitve, rada i služenja, te poput Marije neka stalno ponavlja, evo službenika Kristova. A s apostolom Petrom neka ispovijeda: „Nisam dostojan, ali, na tvoju riječ, Gospodine, bacit ću mrežu” (Lk 5,5).

U duhu Lukinoga evanđelja, čijim je blagdanom obilježeno njegovo svećeničko ređenje i današnja hijerotonija, neka se ne umara objavljivati ljudima milosrdno lice Očevo koje je Luka u svom evanđelju onako lijepo i dirljivo opisao. Sudjelujmo dakle, braćo i sestre, pobožno, sabrano, s molitvom na usnama i s pjesmom u srcu kod ovoga svetoga obreda ređenja križevačkog vladike Milana. Ovaj otajstveni čin dar je njemu i biskupiji križevačkoj. Molimo neka i njegovo služenje bude velikodušno uzdarje Bogu, Crkvi i povjerenom puku ove časne eparhije. A Gospodin, koji ga je pozvao, odabrao i danas posvećuje, neka do kraja izvede ono što je započeo na njegovome krštenju u Lipiku. Njegov pak budući život i biskupsko poslanje neka bude prožeto riječima psalma iz kojeg je odabrao i svoje biskupsko geslo da će trajno „živjeti i kazivati djela Gospodnja“ (Ps 118 , 17). Tako neka bude. Amen.

Mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski,

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije

Križevci, 17. listopada 2020.