Budi dio naše mreže
Izbornik

Imenovanja i razrješenja u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji 2024. godine

Split (IKA)

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić donio je sljedeće odluke glede imenovanja i razrješenja dijecezanskih i redovničkih svećenika u župama te središnjim ustanovama u 2024. godini.

Ančić, mons. Nediljko Ante: razrješuje se službe biskupskoga vikara za pastoral i službe v.d. dekana Cetinskoga dekanata te se stavlja u stanje mira zbog navršene kanonske dobi.

Antunović, don Ante: razrješuje se službe župnika Župe sv. Stjepana Prvomučenika, Opuzen, a imenuje se službenikom u Ekonomatu Splitsko-makarske nadbiskupije i u Ustanovi za uzdržavanje klera.

Badrov, don Pero: razrješuje se službi župnika Župe Presvetoga Srca Isusova, Krstatice, i Župe Gospe od Zdravlja, Poljica Vrgorska, a imenuje se župnikom Župe sv. Ciprijana, Gata, i upraviteljem Župe sv. Mihovila ark., Zvečanje, sa svim pravima i obvezama župnika.

Bekavac, don Ante: razrješuje se službe župnika Župe Gospe od Karmela, Zagvozd, a imenuje se župnikom Župe sv. Josipa, Dugi Rat.

Čondić, don Nenad: razrješuje se službe župnika Župe sv. Ante Padovanskoga, Zadvarje, i Župe Gospe od Zdravlja, Brela Gornja, a imenuje se župnikom Župe sv. Ivana Krstitelja, Slime.

Čotić Stariji, don Ante: razrješuje se službi župnika Župe Gospe od Otoka, Solin, upravitelja Prasvetišta Gospe od Otoka, Solin, i dekana Solinskoga dekanata, a imenuje se župnikom Župe Presvetoga Srca Isusova, Vinišće.

Ćubelić, don Božo: razrješuje se službe župnika Župe sv. Josipa, Dugi Rat, a imenuje se župnikom Župe sv. Ante Padovanskoga, Zadvarje, i župnim upraviteljem Župe Gospe od Zdravlja, Brela Gornja, sa svim pravima i obvezama župnika.

Ćubelić, don Tomislav: razrješuje se službe voditelja Ureda za pastoral obitelji.

Doljanin, don Šimun: s danom 01. srpnja 2024. godine daje mu se dodatna slobodna godina radi duhovnih potreba Neokatekumenskoga puta.

Durdov, don Domagoj: razrješuje se službe župnoga vikara Župe Gospe od Milosrđa, Split-Lovrinac, te mu se daje slobodna godina.

Kamber, don Gabrijel: razrješuje se službe pastoralnoga suradnika Župe sv. Petra ap., Kaštel Novi, a imenuje se župnikom iste župe.

Lovrić, fra Antonio OFMCap.: prima se u Splitsko-makarsku nadbiskupiju na provjeru za razdoblje od pet godina te se imenuje župnikom Župe sv. Stjepana Prvomučenika, Opuzen.

Matijević, don Darko: razrješuje se službe župnika Župe Materinstva Blažene Djevice Marije, Split-Brda, te mu se daje slobodna godina.

Munitić, don Mate: razrješuje se službe župnika Župe Presvetoga Srca Isusova, Vinišće, a imenuje se župnikom Župe Gospe od Karmela, Zagvozd.

Paradžik, don Petar, mladomisnik: imenuje se župnim vikarom Župe sv. Petra ap., Split-Konkatedrala.

Plazibat, don Božo: razrješuje se službe župnika Župe sv. Petra ap., Kaštel Novi, a imenuje se župnikom Župe Materinstva Blažene Djevice Marije, Split-Brda.

Pudar, don Robert, mladomisnik: imenuje se župnim vikarom Župe Gospe od Otoka, Solin. 

Punda, don Edvard: razrješuje se službi župnika Župe sv. Petra ap., Split-Konkatedrala, i dekana Konkatedralnoga dekanata, a imenuje se biskupskim vikarom za pastoral na mandat od pet godina.

Radosoljić, don Klement: razrješuje se službe župnoga vikara Župe Gospe od Otoka, Solin, a imenuje se župnim upraviteljem Župe Presvetoga Srca Isusova, Krstatice, i Župe Gospe od Zdravlja, Poljica Vrgorska, sa svim pravima i obvezama župnika.

Stipinović, don Luka: razrješuje se službe župnika Župe sv. Ciprijana, Gata, i upravitelja Župe sv. Mihovila ark., Zvečanje, a imenuje se župnikom Župe Kraljice Mira, Makarska.

Sučić, don Ivan: razrješuje se službe župnika Župe sv. Ivana Krstitelja, Slime, te se stavlja u stanje mira zbog navršene kanonske dobi.

Šaškor, don Mislav: razrješuje se službe župnika Župe Kraljice Mira, Makarska, a imenuje se župnikom Župe sv. Petra ap., Split-Konkatedrala.

Šesto, don Ivan: imenuje se povjerenikom za pastoral ministranata.

Šitum, don Marijan: razrješuje se službe župnoga vikara Župe sv. Petra ap., Split-Konkatedrala, a imenuje se upraviteljem Svetišta Majke Božje Lurdske, Vepric kod Makarske.

Šurlin, don Stipan: razrješuje se službe upravitelja Svetišta Majke Božje Lurdske, Vepric kod Makarske, a imenuje se župnikom Župe Gospe od Otoka, Solin, i upraviteljem Prasvetišta Gospe od Otoka, Solin.

Torić, don Vedran: imenuje se biskupskim vikarom za kler na mandat od pet godina.

Ulić, don Josip: razrješuje se službe župnoga vikara Župe sv. Andrije, Split-Sućidar, a imenuje se župnim vikarom Župe sv. Mihovila ark., Omiš.

Vidović, don Boris: imenuje se povjerenikom za pastoral braka i obitelji.

Vrdoljak, mons. Jure: razrješuje se službe povjerenika za pastoral ministranata.

Zovko, don Ivan: s danom 1. srpnja 2024. godine imenuje se župnikom Župe Prečistoga Srca Marijina, Split-Škrape, gdje je do sada bio župni upravitelj.

Žižić, don Ivica: razrješuje se službe pastoralnoga suradnika Župe sv. Ivana Krstitelja, Kaštel Stari, a imenuje se župnim vikarom Župe Gospe od Milosrđa, Split-Lovrinac.

Ako nije naznačeno drugačije, svi gore navedeni dekreti stupaju na snagu 26. kolovoza 2024. godine.

_________________________________________________________________________

Na prijedlog Franjevačke provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić donio je sljedeće odluke: 

Suton, fra Šimun, mladomisnik: s danom 1. kolovoza 2024. godine imenuje se župnim vikarom Župe Gospe Sinjske, Sinj.

Žulj, fra Nikola: s danom 1. srpnja 2024. godine razrješuje se službe kapelana samostana časnih sestara milosrdnica u Splitu.

_________________________________________________________________________

Na prijedlog Hrvatske salezijanske provincije, splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić donio je sljedeće odluke:

Bobić, don Mario: s danom 2. lipnja 2024. godine imenuje se župnikom Župe Pomoćnice kršćana, Split-Kman.

Ivančević, don Milan: s danom 2. lipnja 2024. godine razrješuje se službe župnika Župe Pomoćnice kršćana, Split-Kman.

Split, iz Ureda nadbiskupa, 1. srpnja 2024. godine