Budi dio naše mreže
Izbornik

Kongres o pastoralu Roma

Fatima

S. Karolina Miljak je ponovno, na peti mandat, izabrana u upravu CCIT, te kao predstavnica pri Papinskom vijeću za pastoral migranata i selilaca (CPPMI)

Fatima, (IKA) – Europski kongres Međunarodnog katoličkog odbora za pastoral Roma (CCIT – Comite Catolique International pour les Tsiganes) održan je od 23. do 25. ožujka u Fatimi. Kako danas u društvu koje je sve više dehumanizirano i koje ljude gura na margine propovijedati evanđelje, bila je glavna tema skupa koji je okupio pedesetak predstavnika iz 14 zemalja. Na skupu su iz Hrvatske sudjelovali s. Karolina Miljak i Goran Đurđević, Rom Lovar iz Bjelovara.
S. Karolina Miljak je ponovno, na peti mandat izabrana u upravu CCIT, te kao predstavnica pri Papinskom vijeću za pastoral migranata i selilaca (CPPMI).
Tijekom kongresa u predavanjima i radu u skupinama došlo je do izražaja kako se svugdje u Europi sve više društveno, moralno i duhovno marginaliziraju pojedinci i skupine, među kojima i Romi. Zatvaranje očiju pred marginaliziranim skupinama za Crkvu i vjernike je odmicanje od evanđelja. Stoga Romi, bez obzira jesu li siromašni ili bogati, ili unutar nekih zadanih normi, opominju Crkvu da se uvijek iznova vraća svojem pravom poslanju, a to je naviještanje Krista, raspetoga i uskrsnuloga, istaknuto je na skupu. Kongres je bio prilika pobliže se upoznati s nastojanjima Portugalske biskupske konferencije u pogledu pastorala Roma.
Zaključno misno slavlje predvodio je lisabonski pomoćni biskup Joaquim Mendes, član Biskupske komisije za pastoral selilaca.