Budi dio naše mreže
Izbornik

Premještaji svećenika u župama Dubrovačke biskupije

Dubrovnik (IKA)

Radi poboljšanja ukupne pastoralne skrbi o vjernicima na području Dubrovačke biskupije, biskup Roko Glasnović je o svetkovini Uzašašća Gospodinova, 9. svibnja 2024., potpisao dekrete o premještajima u župama Dubrovačke biskupije.

Don Miho Litić razrješuje se službe župnika župe sv. Mihovila, Kliševo, te odlazi u zasluženu mirovinu;

don Hrvoje Zaninović razrješuje se službi upravitelja župa sv. Srđa i Baha, Pridvorje i sv. Nikole, Dubravka i imenuje se župnikom Župe sv. Mihovila, Kliševo;

don Tonći Ante Prizmić razrješuje se službe upravitelja župe sv. Kuzme i Damjana, Lastovo i imenuje se župnikom župe sv. Srđa i Baha, Pridvorje i upraviteljem Župe sv. Nikole, Dubravka;

don Mišo Pecotić razrješuje se službe župnog vikara Župe Svih svetih, Blato i službe pastoralnog suradnika u župama Žrnovo, Pupnat i Račišće i imenuje se župnikom Župe sv. Kuzme i Damjana, Lastovo;

don Robert Karačić razrješuje se službe upravitelja Župe sv. Martina, Žrnovo i ostaje na službama u ostalim župama;

don Jerko Ban razrješuje se službi upravitelja župa sv. Stjepana, Luka Šipanska i Velike Gospe, Suđurađ i imenuje se župnikom Župe sv. Martina, Žrnovo;

don Jozo Sebežević razrješuje se službi župnika Župe sv. Petra i Pavla, Zaton Doli i upravitelja Župe sv. Marije Magdalene, Banići i imenuje se župnikom Župe sv. Stjepana, Luka Šipanska i upraviteljem Župe Velike Gospe, Suđurađ;

don Stipo Zadro razrješuje se službi župnika Župe sv. Vlaha, Babino Polje i upravitelja župa Velike Gospe, Goveđari i sv. Antuna opata, Maranovići i imenuje se župnikom Župe sv. Petra i Pavla, Zaton Doli;

don Pero Pranjić razrješuje se službe upravitelja Župe sv. Ivana Krstitelja, Ponikve i imenuje se župnikom Župe sv. Marije Magdalene, Banići;

don Jure Paponja razrješuje se službi upravitelja Župe sv. Jurja, Osojnik i bolničkog kapelana u Općoj bolnici Dubrovnik i imenuje se župnikom Župe sv. Vlaha, Babino Polje i upraviteljem župa Velike Gospe, Goveđari i sv. Antuna opata, Maranovići;

don Stipo Miloš razrješuje se službi župnika Župe Očišćenja Marijina, Smokvica i upravitelja Župe sv. Petra, Čara i imenuje se župnikom sv. Jurja, Osojnik;

don Ivo Markić razrješuje se službe župnog vikara Župe sv. Mihajla, Lapad i imenuje se župnikom Župe Očišćenja Marijina, Smokvica i upraviteljem Župe sv. Petra Čara;

don Vilim Petrović razrješuje se službe župnika Župe sv. Marije Magdalene, Mandaljena i imenuje se župnikom Župe sv. Ivana Krstitelja, Ponikve;

don David Marjanović razrješuje se službe upravitelja Župe sv. Vida, Trsteno i imenuje se župnikom Župe sv. Marije Magdalene, Mandaljena i nastavlja vršiti službu kancelara Dubrovačke biskupije;

don Robert Ćibarić razrješuje se službe župnika Župe sv. Mihajla, Lapad i imenuje se župnikom Župe sv. Vida, Trsteno;

don Frano Kuraja razrješuje se službe župnika Župe sv. Marka, Korčula i imenuje se župnikom Župe sv. Mihajla, Lapad;

don Josip Mudri razrješuje se službe upravitelja Župe sv. Mihovila, Viganj i imenuje se župnikom Župe sv. Marka Korčula;

don Mario Karatović razrješuje se službi župnika Župe Presvetog Spasitelja i kapelana u Domu umirovljenika „Termoterapija“, Mokošica i imenuje se župnikom Župe sv. Mihovila, Viganj;

mons. Ivan Šimić razrješuje se službe upravitelja Župe Gospe od Šunja, Lopud dok će nastaviti vršiti službu ravnatelja Arhiva Dubrovačke biskupije;

don Miroslav Karatović razrješuje se službe privremenog upravitelja župa Velike Gospe, Postranje i sv. Ane, Brgat i imenuje se župnikom Župe Gospe od Šunja, Lopud.

Župu Presvetog Spasitelja u Mokošici i duhovnu brigu o bolesnicima u Općoj bolnici Dubrovnik preuzima Družba misionara Krvi Kristove, te će ta imenovanja, kao i imenovanja mladomisnika, biti objavljena u idućem razdoblju.

Razrješenja/imenovanja stupaju na snagu 19. kolovoza 2024. godine.