Budi dio naše mreže
Izbornik

Međunarodna konferencija o Europi

Srijemski Karlovci (IKA/TU )

Međunarodna konferencija „Ispričati Europu. Naša Europa – vrijednosti i ideje“ održana je od 28. do 30. listopada na Fakultetu za menadžment u Srijemskim Karlovcima u organizaciji Konrad Adenauer zaklade, Beogradske nadbiskupije te Fakulteta za menadžment. 

Konferencija je imala za cilj kroz različite panel-diskusije, predavanja i prezentacije prikazati različitost Europe, ukazati na njezinu bogatu kulturalnu i vjersku raznolikost, ali i na zajedničku baštinu i vrijednosti. Konferencija je ukazala na važnost ispravnog razumijevanja odnosa države i vjerskih zajednica, na legitimnu sekularnost Europe, te na ulogu religije u sekularnoj Europi, onkraj bezbožnog laicizma i sekularizma. Također je upozoreno na opasnosti koje se kriju u fenomenima kao što su jačanje ultradesnice, teškoće i dvoznačnosti oko migrantske krize te svođenje europske ideje isključivo na ekonomiju i slobodno tržište.

Na konferenciji su sudjelovali organizatori beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, ravnatelj zaklade Konrad Adenauer (predstavništvo Beograd) Norbert Beckmann-Dierkes, te dekan Fakulteta za menadžment u Srijemskim Karlovcima prof. dr. Goran Kvrgić. Uz organizatore na konferenciji su sudjelovali i brojni gosti i predavači (političari, novinari, povjesničari, književnici, teolozi, filozofi) iz različitih europskih zemalja: Njemačke, Austrije, Gruzije, Albanije, Litve, Srbije te Hrvatske. Jedini predstavnici iz Hrvatske bili su doc. dr. Antun Japundžić, profesor ekumenske teologije, i doc. dr. Davor Vuković, profesor fundamentalne teologije, koji su sudjelovali uime Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Doc. dr. Vuković aktivno je sudjelovao na jednoj od panel-diskusija pod nazivom „Europa je kršćanska: da ili ne?“ izlaganjem o temi „Moguće kršćanstvo u Europi“. Istaknuo je kako  današnja Europa sve manje kršćanska. Ipak, to nipošto ne znači kraj za kršćanstvo, nego nužnu promjenu crkvenog oblika. To jednako vrijedi za sve kršćanske Crkve u Europi. U tom smislu, obnovljene Crkve i ‘novo’ kršćanstvo, Europi imaju itekako što za ponuditi. Moguće kršćanstvo sastojat će se u ozbiljnom i korjenitom povratku Isusu Kristu i evanđelju, u formi kršćanske vjere koja će biti osobna i angažirana, a ne tek tradicionalni kulturološki oblik, u promjeni forme crkvenog govora, u obnovi svijesti o milosrđu i djelatnoj karitativnoj ljubavi kao putovima Crkve, te u novoj misionarskoj preobrazbi čitave Crkve i njezinih struktura, na kojoj osobito inzistira papa Franjo. Riječ je o Crkvi izlaska, o Crkvi koja izlazi iz svoje sigurnosti i udobnosti na kulturološke i religijske periferije suvremene Europe, istaknuo je Vuković.

Osim radnog dijela konferencije, domaćini i organizatori potrudili su se upoznati sve sudionike i s kulturnim, povijesnim i gastronomskim bogatstvima Sreijmskih Karlovaca, grada koji po svojoj povijesti, kulturi i arhitekturi, odražava iskonsku ‘dušu’ Europe i europske baštine.