Budi dio naše mreže
Izbornik

Nova knjiga vlč. Nikole Vranješa „Praksa vjere za kvalitetan život. Živjeti dobro u svjetlu vjere“

Rijeka (IKA)

Izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost iz Zagreba nedavno je izdala knjigu pod nazivom „Praksa vjere za kvalitetan život. Živjeti dobro u svjetlu vjere“ autora vlč. Nikole Vranješa, svećenika Riječke nadbiskupije i profesora pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije.

Knjiga predstavlja teološko-pastoralno djelo čiji je glavni cilj osvjetljavanje poveznica između kršćanske vjere i teme kvalitete života. Knjiga želi istaknuti činjenicu da i kršćani trebaju živjeti kvalitetno i promicati kvalitetan život, ali da ga oni primarno promatraju iz perspektive svoje vjere. Istinska vjera im ne priječi živjeti kvalitetno, već ih potiče da sa svime što je pozitivno u suvremenoj kulturi pronađu poveznice i tako vjeru pokažu kao jednu od ključnih dimenzija uistinu kvalitetnog življenja. Ova knjiga pokazuje koje su to poveznice, te kako danas spajati vjersku s različitim drugim dimenzijama života u cilju istinski kvalitetnog i cjelovitog življenja.

Knjiga, osim popisa skraćenica i uvoda na početku, te zaključka, popisa literature, izvadaka iz recenzija, kazala imena i sadržaja na kraju, donosi tri glavna poglavlja. U prvom poglavlju pod nazivom „Kvaliteta života iz teološko-pastoralne perspektive“ donosi temeljna terminološka određenja pojmova. Govori se najprije o filozofskom značenju kvalitetnog života, a potom o teološkim dimenzijama njegova značenja. Na temelju uočenih poveznica i razlikovanja, autor razrađuje pitanje odnosa pastorala ili crkvene prakse vjere i teme kvalitetnog života. Na temelju poduzetog razlučivanja dolazi se do zaključka da je naznačeni odnos više nego važan za istinski vjerski život i dobru crkvenu praksu, osobito u suvremenim okolnostima.

Drugo poglavlje „Aktualni teološko-pastoralni naglasci u promicanju kvalitetnog života“ razrađuje ponajprije neka od najvažnijih područja života uopće, a koja u isto vrijeme predstavljaju neizostavne elemente pastoralnog djelovanja. Od njih se razlučivanje kreće prema nekim drugim tipično teološkim, ali i tipično ljudskim sastavnicama ljudske egzistencije koje je vjera pozvana osvijetliti novim svjetlom u vidu kvalitete. Tako se u drugome poglavlju razlučuje odnos kvalitete života i teme zajedništva, zatim obitelji, župe, liturgije, molitve, duhovnosti, karitasa, volontarijata i dr. U odnosu na te teme izdvajaju se elementi koji su danas posebno aktualni s obzirom na pitanje unaprjeđenja kvalitetnog življenja.

U trećem poglavlju „Određeni izazovi i perspektive unaprjeđenja kvalitete života u povezanosti s vjerom“ ističu se izazovi stvarnosti u vjerskome životu po pitanju kvalitete. Neke su od tih stvarnosti općeljudske, a vjerski im je život pozvan dati produbljeno značenje, dok su neke također općeljudske, ali u vjerskom životu nisu dovoljno uvažavane po pitanju kvalitete. Tako se u ovome poglavlju razlučuju pitanja zdravlja, patnje, bolesti, smrti, nesigurnosti (osobito u doba Covida-19), krize, ali i rada, odmora, putovanja, sporta, zabave, hobija i umjetničkog izražavanja. Cilj je ovoga poglavlja pokazati kako sve te stvarnosti povezati s vjerom i živjeti kvalitetno u svima njima.

Na kraju knjige donesen je zaključak koji pokušava objediniti njezinu poruku. Važno je za istaknuti da se u njemu iznova prepoznaje nastojanje isticanja glavnih naglasaka razlučivanja koje spaja temu kršćanske vjere s temom kvalitetnog života. Još jednom se pokazuje da vjera životu može i treba dati posebnu notu kvalitete, ali da i ona sama može biti obogaćena i produbljena u susretu s mnogim općeljudskim stvarnostima koje za većinu ljudi predstavljaju preduvjet kvalitetnog življenja, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije.