Budi dio naše mreže
Izbornik

Novi broj Glasnika HKLD-a (2021/3)

Zagreb (IKA)

Treći broj Glasnika Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva u 2021. godini u kojoj se slavi 30. godišnjica Društva posvećen je njegovom Glasniku koji od osnutka gotovo neprekidno izlazi.

Novi broj tiskan je na 384 stranice. Glasilo HKLD-a ima ulogu povezivati, informirati i promovirati Društvo. Besplatno se šalje članovima Društva, medicinskim i crkvenim ustanovama, medijskim kućama i pojedincima od posebnog interesa. Financira se iz članarina, oglasa i donacija.

U novom broju predočeni su rezultati strukturne i sadržajne analize Glasnika HKLD-a. Tijekom 30 godina Glasnik je tiskan u nakladi od par stotina do 2350 primjeraka (2013.). Do 2006. format Glasnika je B5, a od te godine izlazi u formatu A4. Do 2020. je objavljeno 75 sveščića čiji je ukupan broj stranica 5208. Broj stranica varira po sveščiću, od 4 do 120, a najčešće se kreće oko 72 stranice.

Za Glasnik je pisalo 797 različitih autora. Konačna bilanca onog što su napisali je 60 % vijesti, 28 % stručni članci i 12 % društvene obavijesti. U tu bilancu koja čini 2035 različitih priloga nije uračunato 645 pjesama, ni 304 „poticajne misli“ (kratki citati liječnika, znanstvenika, crkvenih dostojanstvenika…). Slikovni prilozi u Glasniku su crno-bijeli, izuzev nekoliko svečarskih brojeva. Ukupno ih je objavljeno 1055 (bez onih na naslovnicama i u oglasima). To su pretežno fotografije – 92 %. U Glasniku je objavljeno i 359 plaćenih oglasa.

U trećem ovogodišnjem broju nalazi se i bibliografija Glasnika HKLD-a: popis svih 4570 naslova u 75 sveščića Glasnika HKLD-a (sadržaji Glasnika). U drugom dijelu bibliografije nalaze se kazala. Predmetno kazalo ima 3223 natuknica s 13 465 jedinica. Kazalo autora donosi popis 797 različitih autora s 3540 njihovih uradaka. To znači da na jednog autora u prosjeku dolazi četiri i pol rada.

Kazalo slikovnih priloga je sačinjeno na osnovu 1055 slikovnih priloga u Glasniku. To kazalo ima 1464 natuknice koje se odnose na 575 imena osoba i pojmova, u prosjeku po dva i pol po natuknici. Zbog ekonomičnosti pretraživanja ta tri kazala objedinjena su, tako da je u jednu te istu natuknicu stavljen prvo podatak iz predmetnog kazala, zatim iz autorskog („autor“), a onda iz kazala slikovnih priloga („fotografija“). Objedinjeno kazalo sadrži 4595 natuknica s 18 469 jedinica, u prosjeku četiri po natuknici.

Konačno, u trećem dijelu novog broja Glasnika nalazi se popis događanja u Društvu s kraja 2016. do svršetka 2019. prema mrežnoj stranici Društva. To je bilo razdoblje koje je obilovalo različitim aktivnostima Središnjice, nekih sekcija i nekoliko podružnica. Izvješća o tim aktivnostima s fotografijama zaprimaju oko tisuću stranica u doc datoteci, od čeg je 440 autorskih kartica teksta. Izdavačima se činilo nužno zabilježiti te događaje, makar i u obliku kratkih vijesti. Najnoviji Glasnik HKLD-a je dodatno opremljen fotografijama preuzetih s mrežne stranice iz trogodišta 2017. – 2019. Pri izabiru fotografija nastojalo se prednost dati skupnim fotografijama.