Budi dio naše mreže
Izbornik

Obnavlja se staromajursko raspelo u Petrovaradinu

Petrovaradin (IKA/TU)

U Župi Uzvišenja Svetoga Križa u Petrovaradinu u tijeku je obnova staromajurskog raspela koje je dio sakralne baštine Hrvata i katolika, koja je započela u svibnju.

Prijedlog za obnovu dali su članovi Radne skupine Grada Novog Sada i Hrvatskoga nacionalnog vijeća.

Radovi se provode na zavjetnom raspelu koje se nalazi u Ulici Patrijarha Rajačića, u središtu Staroga Majura u Petrovaradinu („Pilerkin križ“), i imaju konzervacijski karakter, budući da su postament i samo raspelo bili znatno oštećeni, napuknuti i vrlo nestabilni, te skloni rušenju.

Radovi obuhvaćaju demontiranje svih sastavnih elemenata raspela, uzimanje otisaka dekoracija i natpisa, skidanje titulusa i korpusa, te rozele u gornjem dijelu postamenta, konsolidiranje i stabilizaciju cijeloga sklopa, uklanjanje nečistoća, lišaja, mahovine, obijanje oštećenoga umjetnoga kamena, obnovu natpisa koji se nalazi na licu postamenta, te ograde oko križa.

Prvi podatak o postojanju raspela na toj lokaciji je iz 1750. godine. Današnje raspelo podignutu je 1926. godine, umjesto staroga drvenoga iz 1816., o trošku Petrovaradinke Katarine Piller, udovice Ivana Pillera, koja je bila dobrotvorka staromajurske Župe Uzvišenja Svetoga Križa.

U župnoj Spomenici navodi se da su na dan župnoga goda u ophod oko svih raspela u Starom Majuru vjernici išli u procesiji. Vjernici su molitve kod njega namjenjivali zaštiti od vremenskih nepogoda i drugih zala. Na postamentu se nalazi natpis: „Gospodinu Isusu Kristu na čast a svima na spas križ ovaj podiže Katarina Piller rođ. Jakobac 1916–1926 god“ (original). Raspelo se nalazi u sklopu evidentirane prostorne cjeline pod prethodnom zaštitom „Stari Majur“, kao i u granicama zaštićene okolice kulturnog dobra velikog značaja „Gornja i Donja Petrovaradinska tvrđava s podgrađem“, koja je u postupku utvrđivanja.

Obnova sakralne baštine odvija se uz uvjete i nadzor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.