Budi dio naše mreže
Izbornik

Odluka Ministarstva kulture o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima

Zagreb (IKA)

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Ministarstvo kulture donijelo je 24. ožujka Odluku o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima, objavljeno je na mrežnim stranicama koronavirus.hr.   

S obzirom da je provedba velikog dijela programa u kulturi u danim okolnostima onemogućena, Ministarstvo kulture za sve programe u kulturi za koje su rokovi izvršenja u 2020. godini ugovoreni za vrijeme dok traju posebne okolnosti vezane uz pojavu koronavirusa odgađa izvršenje dok posebne okolnosti traju. Nakon što okolnosti prođu, s korisnicima sredstava Ministarstva kulture utvrdit će se novi rokovi izvršenja, odnsno pravdanja sredstava sukladno danim okolnostima.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine, sredstva za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog posebnih okolnosti, korisnici sredstava mogu isplaćivati samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama koje nemaju prihode po osnovi nesamostalnog rada, a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa.

Ovom mjerom obuhvaćene su i isplate honorara svih umjetnika i stručnih suradnika uključenih u odobrene programe, a navedenih u prijavi programa, koji sudjeluju u njemu u bilo kojem trenutku realizacije, neovisno jesu li posao započeli ili dovršili. Po prestanku navedenih posebnih okolnosti, obveza je svih kojima su odobrena sredstva da dostave Ministarstvu kulture pisanu obavijest o stanju realizacije projekta, utrošenim sredstvima te mogućnostima daljnje realizacije programa.

Za vrijeme trajanja posenih okolnosti budući da korisnici sredstava Ministarstva kulture nisu u mogućnsoti izvršiti programe u okviru utvrđenih rokova, Ministarstvo kulture do daljnjega, dok traju ove posebne okolnosti, odgađa rok predaje izvješća o izvršenju programa utvrđenih potpisanim ugovorima.

Ova Odluka ne primjenjuje se na programe izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture i programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara.  Odluka stupa na snagu danom donošenja.