Budi dio naše mreže
Izbornik

Održan VIII. izborni kapitul Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a

Split (IKA/TU)

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ u subotu 18. lipnja u dvorani Franjevačkoga samostana Gospe od Zdravlja u Splitu održalo je VIII. izborni kapitul.

Delegat fra Nikola Barun, TOR, predslavio je svetu misu prije izbornog kapitula. Suslavitelj je bio područni duhovni asistent fra Stipe Nimac, OFM.

Gvardijan i duhovni asistent fra Mate Matić, OFM, pozdravio je sve članove izbornog kapitula u ime braće franjevaca i mjesnoga bratstva Franjevačkog svjetovnog reda Gospe od zdravlja na čelu s ministrom Mašom Jeličić i u svoje ime. Istaknuo je da su svjetovni franjevci i svjetovne franjevke odgovorni subjekt unutar Crkve i društva. Kapitul je sredstvo da posvijestimo kao svjetovni franjevci svoje mjesto i ulogu te da svoj poziv i poslanje po svojim službama odgovorno obnašamo. „Po zagovoru Čudotvorne Gospe od zdravlja neka vas dragi Bog u toj nakani i zadaćama pomaže i prati. Dobar Vam početak rada na izbornom kapitulu. Dobro došli!“, zaključio je.

Kapitulom je predsjedala nacionalna ministra Anđa Slunjski, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ fra Nikola Barun, kojega je delegirao predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata fra Zvonimir Brusač, TOR.

Područna ministra Mila Šuto u svoje ime i u ime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu uputila je pozdrav nacionalnoj ministri i delegatu predsjednika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a fra Stipe Nimac pozdravio je iste u svoje i u ime ostale trojice članova Konferencije: područnih duhovnih asistenata fra Damjana Glavaša, OFM Conv., fra Josipa Milatovića, OFM Cap. i fra Josipa Vrdoljaka, TOR.

Nacionalna ministra s. Anđa pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u svezi Područnog bratstva OFS-a, Područnog kapitula, Područnog vijeća i službi unutar Područnoga vijeća. Ukazala je na važnost Bratstva OFS-a na svim razinama – međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i mjesnoj. Posebno je naglasila potrebu poznavanja opisa svake pojedine službe i odgovorno obnašanje prihvaćenih službi na svim razinama te istaknula da je mjesno bratstvo OFS-a povlašteno mjesto odgoja i obrazovanja u vjeri svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca.

Fra Nikola Barun održao je duhovni nagovor „Služenje kao bitna označnica identiteta svjetovnog franjevca/franjevke“. Govor je temeljio na Evanđelju po Ivanu (Iv 13, 1 – 17) aktualizirajući jednu od najvažnijih označnica kršćanske i franjevačke duhovnosti služenja – diakonia. „Svjetovni franjevci i svjetovne franjevke življenjem i svjedočenjem svojega identiteta, poziva i poslanja uvijek su, po svojem pozivu i poslanju, u službi promidžbe općega i osobnoga dobra u Crkvi, u društvu, ali i unutar franjevačke obitelji kao i u vlastitom mjesnom bratstvu kojemu pripadaju“, istaknuo je.

Trogodišnje izvješće za period 2019. – 2022. iznijela je područna ministra Šuto. Isto je potom jednoglasno usvojeno.

Zatim su predočena i druga izvješća:

 • Izvješće predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata fra Stipe Nimca, OFM
 • Izvješće područne tajnice Jelene Šepček, OFS
 • Izvješće područne blagajnice Jasne Šabić, OFS
 • Izvješće povjerenice za formaciju Angele Koštro, OFS
 • Izvješće područne povjerenice za karitas Suzane Fiorenini, OFS
 • Izvješće povjerenice za socijalni nauk Crkve Maje Duspare, OFS
 • Izvješće područnoga povjerenika OFS-a za Franjevačku mladež (Frama) Pere Mihaljevića, OFS.

Sva navedena izvješća jednoglasno su usvojena.

Nakon duhovnog nagovora i izvješća razvila se rasprava. Istaknuto je da se Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ prostire na područjima Splitsko-makarske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Isto Područno bratstvo OFS-a, čine 24 mjesna bratstva, a broji 535 trajno zavjetovanih članova. Predloženo je da, radi učinkovitosti evangelizacijskog djelovanja, bude neformalno podijeljeno na: Područje Split koje bi obuhvaćalo pet mjesnih bratstava OFS-a grada Splita (Sv. Frane, Split – Obala; Gospa od zdravlja, Split – Dobri; Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan; Sveta obitelj“, Split – Sukoišan) i četiri mjesna bratstva koja gravitiraju gradu Splitu („Sv. Elizabeta Ugarska“, Drid – Trogir; „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj; „Gospa Karmelska“, Omiš; „Uznesenja Marijina“, Makarska); Područje Imotski: šest mjesnih bratstava („Sv. Frane“, Imotski; „Sv. Roko“, Vinjani; „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci; „Rane sv. Frane“, Proložac; „Sv. Klara“, Podbablje; “Svi sveti Franjevačkoga reda“, Runović), Područje Dubrovnik: devet mjesnih bratstava („Mala Braća“, Dubrovnik; „Sv. Josip“, Dubrovnik – Lapad; „Uznesenje Marijino“, Rožat; „Gospa Snježna“, Cavtat; „Blažena Marija Propetog Isusa Petković“, Blato – Vela Luka /Korčula/; „Gospa Delorita“ Kuna /Pelješac/; „Sv. Elizabeta Ugarska“, Orebić /Pelješac/; Sv. otac Pio“, Lumbarda /Korčula/; „Sv. Ilija“, Metković).

Zaključeno je da će ova neformalna raspodjela Splitsko-područnog bratstva OFS-a biti učinkovitija za organiziranje formacije, početne i trajne, seminara za duhovne asistente, održavanje duhovnih vježbi, hodočašća, jednodnevnih duhovnih obnova, seminara iz područja diakonije i karitativne dimenzije franjevačkih laika (svjetovni franjevci i svjetovne franjevke). Isto tako, svako područje (Split, Imotski, Dubrovnik) izabrat će tročlanu komisiju koja će za svako od tri Područja biti odgovorna za organiziranje i animiranje svih oblika susreta.

Ta raspodjela ima također za cilj da se pojedina bratstva ne zatvore sama u svoje okvire nego da različitim susretima formacije i pastoralnih djelovanja budu otvorena jedna prema drugima i da jedna druge jačaju i potiču na posvješćivanje identiteta, poziva i poslanja svjetovnih franjevaca i franjevki u današnjoj konkretnoj Crkvi i društvu u kojima svjetovni franjevci žive i djeluju.

Na kapitulu su na mandat od tri godine 2022. – 2025. u Područno vijeće OFS-a izabrani:

 • Mila Šuto, OFS (MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci), područna ministra;
 • Suzana Fiorenini, OFS, (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica područne ministre;
 • Jelena Šepček, OFS, (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), područna tajnica;
 • Jasna Šabić, OFS, (MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci), područna blagajnica;
 • Anđela Koštro, OFS, (MB „Sv. Franjo“, Imotski), područna povjerenica za formaciju;
 • Pero Mihaljević, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), područni povjerenik za Framu.

Područno vijeće čine i članovi:

 • Fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata;
 • Fra Damjan Glavaš, OFM Conv., područni duhovni asistent;
 • Fra Josip Milatović, OFM Cap., područni duhovni asistent;
 • Fra Josip Vrdoljak, TOR, područni duhovni asistent
 • Tonči Kotonhorski, (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Split – Poljud), predsjednik područne Frame.

Područni vijećnici:

 • Niljana Borčić, OFS, (MB „Bl. Marija Propetog Isusa Pertković“, Blato – Vela Luka), područni vijećnik;
 • Maja Duspara, OFS, (MB „Blagovijest“, Split  – Trstenik), područni vijećnik,
 • Mara Ljubić, OFS (MB „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri), područni vijećnik;
 • Mira Maslov, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), područni vijećnik.

Područnoj ministri Mili Šuto to je peti mandat.

Izabrana su i četiri zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a:

 • Zrinka Kukavica, OFS (MB „Sv. Roko“, Vinjani), prvi zastupnik;
 • Matija Jeličić, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), zamjenica prvog zastupnika
 • Zdenka Filipović Grčić, OFS (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), drugi zastupnik;
 • Marija Dabić, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica drugog zastupnika
 • Ninka Šušnjar, OFS (MB „Sv. Frane“, Imotski), treći zastupnik;
 • Zoran Jurušič, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica trećeg zastupnika
 • Matija Granić, OFS („Sv. Frane“, Split – Obala), četvrti zastupnik;
 • Nikolina Derenja, OFS (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica četvrtog zastupnika

Nakon izbornog kapitula područna ministra s. Mila zahvalila je članovima Područnoga vijeća u prethodnom mandatu za odgovorno obnašanje službi, te nacionalnoj ministri s. Anđi i delegatu predsjednika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata fra Nikoli. Isto tako, i domaćem gvardijanu fra Mati Matiću, Mjesnom bratstvu OFS-a „Gospa od Zdravlja“ i ministri Maši Jeličić, te sakristanki s. Agnezi Masnić.

Područna ministra s. Mila zahvalila je svim kapitularcima, a novoizabranom Područnom vijeću zaželjela je odgovorno obnašanje zadanih službi.