Budi dio naše mreže
Izbornik

Održano prvo županijsko stručno vijeće za vjeroučitelje Riječke nadbiskupije

Rijeka (IKA)

Prvo županijsko stručno vijeće za vjeroučitelje Riječke nadbiskupije održano je online 27. studenog pod vodstvom voditeljica Vijeća, za osnovnu školu Kristine Zubalj i Tomislave Milušić, i za srednju školu Ines Turković.

Susret je započeo poetsko-molitvenim uvodom pod vodstvom vjeroučitelja Miroslava Radića, nakon čega je predstojnica Katehetskog ureda dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević održala uvodno izlaganje o sinodalnom hodu Crkve.

Predstojnica je povezala dva crkvena prioriteta – Godinu obitelji Amoris laetitia i Sinodalni hod Crkve. Naglasila je da proglašenje Godine obitelji Amoris laetitia i poziv pape Franje cijeloj Božjoj Crkvi da se odvaži na sinodalni hod treba promatrati u komunikacijskom kontekstu živog odgovora Crkve na „znakove vremena“ u kojemu živimo. Da bismo bili aktivni dionici toga odgovora, važno je otvoriti se Duhu Božjem. Otvorenost Duhu uključuje neprestano bistrenje naših osobnih i kolektivnih pogleda, hrabrost i odvažnost u razlučivanju ponuda svijeta, (pre)odgoj i spremnost na zajedničko, nadopunjavajuće djelovanje i na „sinodalni mentalitet“, poručila je predstojnica. U izlaganju posebno se osvrnula i na izazove koji mogu biti prepreka aktivnom uključivanju u sinodalni hod, na što je prethodno upozorio papa Franjo prilikom otvaranja Sinode, ali i općenito u osobnom životu i radu svakog vjeroučitelja, a to su: formalizam – intelektualizam – nepokretnost. U drugom dijelu izlaganja citirala je papu Franju koji je 2015. godine na svečanosti obilježavanja 50. obljetnice Biskupske sinode poručio: „Svaki krštenik trebao bi se osjećati uključenim u crkvenu i društvenu promjenu koja nam je toliko potrebna. Ta promjena zahtijeva osobno i zajedničko obraćenje koje nam omogućuje vidjeti stvari kako ih Gospodin vidi“. U okviru deset tematskih jezgri koje nudi Pripremni dokument Sinode predstojnica je iznijela poticajne zadatke koji mogu pomoći vjeroučiteljima u njihovom aktivnom uključenju i doprinosu sinodalnosti Crkve u školskom, župnom i širem društvenom kontekstu.

Vjeroučiteljica savjetnica Tomislava Milušić održala je izlaganje o elementima vrednovanja u nastavi Katoličkog vjeronauka. Naglasila je da vrednovanje polazi od temeljnih odrednica Okvira za vrednovanje procesa i ishoda u odgojno-obrazovnom sustavu RH, kao i od naravi sadržaja samoga predmeta. Temeljni elementi vrednovanja su znanje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja. Vrednovanje učeničkih postignuća ostvaruje se na razini formativnog i sumativnog vrednovanja. Vjeroučiteljica je iznijela nekoliko primjera vrednovanja u konkretnoj školskoj praksi i najučestalijih pitanja vjeroučitelja o tome. Vjeroučiteljica savjetnica Kristina Zubalj predstavila je (novi) Vodič za planiranje i pripremanje nastave Katoličkog vjeronauka, s posebnim naglaskom na planiranje učenja i poučavanja te na izradu konkretne dnevne pripreme koja se sastoji od sljedećih elemenata: tema i podtema, šifra ishoda, odgojno-obrazovni ishodi, vrednovanje i artikulacija sata. Vjeroučiteljica Zubalj prezentirala je način razrade ishoda – na razini nastavnog predmeta, na razini nastavne teme i na razini nastavne aktivnosti. Vjeroučiteljica savjetnica Ines Turković iznijela je primjere dobre prakse u srednjoj školi vezane za prethodne teme, kao i konkretne izazove u praksi. Vjeroučitelji su imali priliku komentirati i razmijeniti svoja stručna i radna iskustva. Na kraju Vijeća vjeroučitelji su zajedno izmolili molitvu Duhu Svetom za Sinodalni hod Crkve.