Budi dio naše mreže
Izbornik

Novosti

"UPOZNAJMO RAEUNALO" KOD "FRA PETRA BAKULE"

Mostar, 5. 10. 1996. (IKA) - Dvotjedni teeaj na raeunalima pod nazivom "Upoznajmo raeunalo" završen je u petak, 4. listopada, u franjevaekoj kuai "Fra Petar Bakula" u Mostaru. Na teeaju je sudjelovalo 20 osoba u dvije skupine, tako da je svaki sudionik

KOORDINATOR AUSTIRJSKOGA CARITASA O POMOAI BOSNI

Klagenfurt, 5. 10. 1996. (IKA) - Velika humanitarna pomoa koja je iz Austrije upuaena u Bosnu može se nazvati "darom iz simpatije" austrijskih gospodarstvenika za izgradnju ratom porušene zemlje, rekao je na konferenciji za tisak, održanoj u sklopu trib

SV. FRANJO I VUK NA HUMCU

Humac, 5. 10. 1996. (IKA) - Blagdan sv. Franje Asiškog sveeano je 4. listopada obilježen u crkvi sv. Ante na Humcu. Misno slavlje predvodio je provincijal hercegovaekih franjevaca dr. fra Tomislav Pervan, a pjevanje sjemeništarci i novaci pod vodstvom p

SIROMAŠNI EKUMENISTA

Mostar, 5. 10. 1996. (IKA) - Molitvom trodnevnice i sveeanim misnim slavljem obilježeni su "Dani sv. Franje u Mostaru" od 1. do 4. listopada u franjevaekome samostanu u Mostaru. Prvoga dana, 1. listopada, misno slavlje predvodio je dr. fra Andrija Nikia

DR. REBIA U FRANKFURTU

Frankfurt, 5. 10. 1996. (IKA) - Proslava blagdana sv. Franje Asiškog održana je u petak, 4. listopada, u Hrvatskoj katoliekoj misiji u Frankfurtu. Sveeano misno slavlje predvodio je ravnatelj "Kršaanske sadašnjosti" dr. Adalbert Rebia. Misno slavlje pje

FRANJO JE SVETAC ZA POLITIEARE I EKOLOGE

Zagreb, 5. 10. 1996. (IKA) - Blagdan sv. Franje Asiškog sveeano je proslavljen u petak, 4. listopada, u crkvi franjevaekog samostana na Kaptolu. Središnje misno slavlje u 18.30 sati predvodili su, prema tradiciji, oci dominikanci. Misu je, u zajedništvu

OBNOVA KRIŽARSTVA U VINKOVCIMA

Vinkovci, 5. 10. 1996. (IKA) - Zalaganjem župnika vinkovaeke župe Svih Svetih Tomislava Aorluke obnovljeno je potkraj prošlog mjeseca Križarsko sestrinstvo i bratstvo u Vinkovcima. Na osnivanju novih društava Križarske organizacije sudjelovali su križar

550. GODINA FRANJEVAEKE NAZOENOSTI NA VISOVCU

Visovac, 5. 10. 1996. (IKA) - Simpozij o 550. obljetnici franjevaeke nazoenosti na otoeiau Visovcu na rijeci Krki, održan je od 2. do 4. listopada na Gospinom otoeiau na Visovcu gdje se nalazi kuaa novincijata hrvatske franjevaeke Provincije Presvetog O