Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa imenovao Alfonsa Amarantea novim rektorom Papinskog lateranskog sveučilišta

Vatikan (IKA)

Papa Franjo imenovao je na spomendan sv. Alfonza Marije Liguorija, u utorak 1. kolovoza 2023., redemptorista o. Alfonsa V. Amarantea, dosadašnjeg dekana Papinskog višeg instituta za moralnu teologiju ad instar Facultatis (Accademia Alfonsiana), rektorom Papinskog lateranskog sveučilišta, ujedno ga imenujući naslovnim nadbiskupom Sorresa na Sardiniji, izvještava Vatican News.

Papa Franjo u pismu profesoru Amaranteu, objavljenom istog dana, najavljuje početak procesa preustroja rimskih papinskih akademskih institucija za 12. rujna. Amarante nasljeđuje profesora Bonoma, kojega je Sveti Otac istovremeno imenovao generalnim savjetnikom Države Vatikanskoga Grada. „Naviještati istinu i radost Evanđelja kroz studij, razmišljanje i akademski rad“ važna je zadaća koju obavlja Papinsko lateransko sveučilište, naznačio je Papa u pismu novom rektoru Amaranteu.

Proces reorganizacije

Papa u pismu najavljuje da će 12. rujna započeti proces preustroja rimskih papinskih akademskih institucija. Novi rektor će stoga imati zadatak razumjeti „uključivanje Lateranskog sveučilišta“ u taj proces koji će koordinirati Dikasterij za kulturu i edukaciju. Proces kojemu će mons. Amarante, kako piše Papa, pridonijeti „inteligencijom, razboritošću, kreativnošću i hrabrošću“. Zadaća povjerena prelatu bit će „zamorna i puna nade“, jer je pozvan „dovršiti posao koji je tako dobro započeo“ njegov prethodnik, tj. „učiniti Lateransko sveučilište snažnijim i okretnijim“, upravo da nastavi s navještajem evanđelja. „Papinsko sveučilište morat će uroniti u ovu misiju, svjesno posebne blizine Petrova nasljednika i njegove zadaće potvrđivanja braće, i to u povijesnoj, crkvenoj i kulturnoj etapi u koju nas je Gospodin pozvao da živimo“, napisao je Sveti Otac.

Nova imenovanja na Lateranu

Franjo potom u pismu također najavljuje imenovanje direktorice uprave dr. sc. Sabrine Di Maio, da bi se rektoru Amaranteu moglo pomoći „u administrativnom i gospodarskom upravljanju, te u razradi plana razvoja koji će Lateransko sveučilište učiniti protagonistom crkvenog i građanskog sveučilišnog sustava“. Nadalje, Amarante će biti podržan od strane nadležnih sveučilišnih tijela „u didaktičkom i administrativnom planiranju, osluškujući znakove vremena, nadograđujući suradnju s Papinskim institutima koji su umetnuti ad instar Facultatis na Sveučilištu“. Vrhovno koordinacijsko vijeće također će podržavati novog rektora, čijim će se već predviđenim osobama pridružiti „drugi kvalificirani predstavnici Rimske kurije i sveučilišnog svijeta, da bi se također institucionalno izrazila snažna veza između Lateranskog sveučilišta i Apostolske Stolice“.

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je da su uz dr. sc. Di Maio članovima Vijeća imenovani dr. sc. Stefano Fralleoni. dr. sc. Marina Roveraro. dr. sc. Paolo Nusiner i mons. Luigi Michele De Palma.

Životopis novog rektora i nadbiskupa Amarantea

Imenovani nadbiskup Alfonso V. Amarante  rođen je u Paganiju (Salerno) 26. prosinca 1970. Studirao je kao član Družbe Presvetog Otkupitelja (CSSR – redemptoristi) u Napulju. Privremene zavjete položio je 29. rujna 1993., a doživotne 29. rujna 1996. Za svećenika je zaređen 21. lipnja 1997. Nakon što je 1996. stekao diplomu iz teologije na Papinskom teološkom fakultetu južne Italije u Napulju, stekao je licencijat iz područja crkvene povijesti 1999. na Papinskom sveučilištu Gregoriana i doktorat iz teologije 2002. Specijalizirao je studij moralne teologije na Alfonzijanskoj akademiji (Accademia Alfonsiana).

Obnašao je službe: ekonom i pomoćni odgojitelj studenata Redemptorističke provincije južne Italije (2000. – 2002.), od 2003. gostujući profesor a od 2017. redovni profesor na Alfonzijanskoj akademiji, ravnatelj Collegio Maggiore Sant’Alfonso u Rimu za svećenike studente redemptoriste (2002. – 2007.), voditelj Redemptorističke službe za mlade Redemptorističke provincije južne Italije (2008. – 2011.), predavač na Papinskom teološkom fakultetu južne Italije u Napulju i na Papinskom sveučilištu Urbaniana (2008. – 2016.), savjetnik Redemptorističke provincije južne Italije (2011. – 2014.); dopredsjednik na Alfonzijanskoj akademiji (2013. – 2018.), član i blagajnik Talijanske udruge profesora crkvene povijesti (2017. – 2023.), od 2002. dopredsjednik udruge Editiones Academiae Alfonsianae (Edacalf), od 2011. konzultator Dikasterija za kauze svetaca, od 2014. glavni urednik i član znanstvenog odbora časopisa Spicilegium Historicum CSR, od 2017. profesor moralne teologije na Papinskom lateranskom sveučilištu i suodgovorni za formaciju laika povezanih s redemptoristima, od 2018. dekan, odnosno predsjednik Papinske alfonzijanske akademije (Accademia Alfonsiana) i tajnik Konferencije rektora rimskih papinskih sveučilišta i ustanova, od 2019. vizitator Agencije Svete Stolice za vrednovanje i promicanje kvalitete crkvenih sveučilišta i fakulteta (AVEPRO), prenosi Vatican News.