Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo Moneyvalu: Spriječiti "trgovce" da špekuliraju čovječanstvom

Vatikan (IKA)

Papa Franjo primio je u četvrtak 8. listopada u audijenciju stručnjake Moneyvala – Stručnog odbora Vijeća Europe za procjenu mjera borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Papa Franjo stručnjacima Vijeća Europe poručio je kako mu je njihov dvostruki zadatak sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma „srcu posebno drag“. „Zapravo, usko je povezan sa zaštitom života, mirnim suživotom ljudske rase na zemlji i financijskim sustavom koji ne ugnjetava najslabije i najpotrebnije“, ustvrdio je.

Papa je podsjetio kako je u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium pozvao na obnavljanje odnosa prema novcu te je dodao kako se čini „da se na mnogim mjestima nadmoć novca nad ljudima podrazumijeva“. Upozorio je kako se u težnji za bogatstvom ne razmišlja o podrijetlu novca. „Tako se može dogoditi da dodirivanjem novca, okrvavimo ruke, krvlju naše braće i sestara.

„Sv. Pavao VI. predložio je izdvajanje novca koji se troši za vojne izdatke kako bi se stvorila globalna Zaklada za olakšavanje potreba siromašnih naroda (Populorum Progressio, 51)“, rekao je Papa. Ponovio sam taj prijedlog u enciklici Fratelli tutti tražeći da se ta sredstva, umjesto da ih se ulaže u sijanje straha, za nuklearnu, kemijsku ili biološku prijetnju, koriste zato da „se jednom zasvagda iskorijeni glad i za razvoj najsiromašnijih zemalja, tako da njihova stanovnici ne pribjegavaju nasilnim ili varljivim rješenjima i ne budu prisiljeni napuštati svoje zemlje tražeći dostojanstveniji život“.

U socijalnom nauku Crkve naglasilo se pogrešnost neoliberalne „dogme“ prema kojoj su ekonomski poredak i moralni poredak toliko odvojeni i nepovezani da prvi ni na koji način ne ovisi o drugom, ustvrdio je Papa. Istaknuo je kako se „u svjetlu sadašnjih okolnosti čini da se štovanje drevnog zlatnog teleta (Izl 32,1 – 35) vratilo u novom i nemilosrdnom ruhu u idolopoklonstvu novcu i diktaturi bezlične ekonomije bez istinske ljudske svrhe“.

Doista, „financijska špekulacija koja je u osnovi usmjerena na brzu zaradu i dalje pustoši” (Fratelli Tutti, 168). Politike usmjerene na suzbijanje pranja novca i terorizma sredstvo su praćenja kretanja novca i interveniranja u slučajevima kada se otkriju neregularne ili čak kriminalne aktivnosti“, naglasio je papa Franjo.

„Isus je otjerao trgovce iz predvorja hrama (usp. Mt 21,12 – 13; Iv 2,13 – 17) i rekao: ‚Ne možete služiti Bogu i bogatstvu‘ (Mt 6,24). Jednom kada ekonomija izgubi svoje ljudsko lice, tada novac više ne služi nama, nego mi postajemo sluge novca“, istaknuo je.

Stoga je, s ciljem uspostavljanja racionalnog poretka stvari radi općeg dobra, „Vatikan nedavno u svoj pravni sustav uveo mjere usmjerene na osiguravanje transparentnosti upravljanja novcem i sprječavanja pranja novca te financiranja terorizma“, podsjetio je Sveti Otac na Motu proprio za učinkovitije upravljanje resursima i za promicanje transparentnosti, nadzora i natjecanja u postupcima za dodjelu javnih ugovora od 1. lipnja 2019. i Uredbu od 19. kolovoza 2019. kojom se od dobrovoljnih organizacija i pravnih osoba zahtijevalo da prijave sumnjive aktivnosti Upravi za financijske informacije (AIF).

Papa Franjo na kraju je zahvalio stručnjacima što procjenjuju mjere kojima se želi promicati „čiste financije“ „u kojima će ‚trgovci‘ biti spriječeni špekulirati u tom svetom ‚hramu‘ koje je, u skladu sa Stvoriteljevim planom ljubavi, čovječanstvo“.

Ključne riječi:
audijencija Moneyval papa Franjo