Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa: Važno je obnoviti umove i srca ljudi

Vatikan (IKA)

Papa Franjo napisao je predgovor knjizi-intervjuu kardinala Rodrígueza Maradiage o apostolskoj konstituciji 'Praedicate Evangelium', prenosi Vatican News.

Knjiga u izdanju ‘Publicaciones Claretianas’ koja je 23. travnja predstavljena u Madridu, bit će 5. svibnja predstavljena u sjedištu Dikasterija za komunikaciju u Rimu. Papin predgovor prenosimo u cijelosti.

Od Drugog vatikanskog koncila Katolička Crkva provodi razne reforme Rimske kurije, nastojeći je prilagoditi potrebama vremena, crkvenog života i recepciji samog Koncila, koji nastavlja biti kompas. Sveti Pavao VI. je apostolskom konstitucijom Regimini Ecclesiae Universae htio kuriju prilagoditi postulatima upravo proslavljenog Drugoga vatikanskog koncila.

Sveti Ivan Pavao II., nekoliko godina kasnije, učinio je svoj dio posla proglašavajući Pastor Bonus, želeći uvesti druge promjene i funkcioniranje kurije prilagoditi novom Zakoniku kanonskog prava odobrenom 1983. godine.

Sa svoje strane Benedikt XVI. je, suočavajući se s nekim izazovima, kroz različite motuproprije načinio razne promjene i prilagodbe konstitucije Pastor Bonus, čineći potrebne prilagodbe koje su zahtijevale određene situacije. Tada je čak stvoreno i novo tijelo: Papinsko vijeće posvećeno novoj evangelizaciji.

Prije promjene biskupije, tijekom generalnih kongregacija koje su prethodile posljednjoj konklavi, među brojnim preporukama, od novog se Pape snažno tražilo da provede novu reformu kurije. Uvidjelo se da je to nešto hitno i neophodno. Ova reforma dolazi otuda. U tom trenutku sam se i sam usudio dati neke preporuke, misleći da će ih netko drugi morati provoditi. Ali stvari su pošle drugačije. I tako, od početka, radimo sve ove godine.

Zahvaljujem klarentinskoj izdavačkoj kući u Madridu na ovoj novoj usluzi. Nisu ovo laka vremena za “apostolat tiska”. Zahvaljujem cijelom Vijeću kardinala na njihovu strpljivom radu u ovoj dugoj koncepciji. Posebno zahvaljujem kardinalu Rodríguezu Maradiagi na njegovoj stalnoj službi Petrovoj Stolici, a ujedno mu čestitam na ovom intervjuu. Vjerujem da je u njemu na odgovarajući način ispitan smisao i proces ovog pedantnog i odlučnog rada revizije i prijedloga. To pokazuje da je reforma kurije više od apostolske konstitucije. Praedicate Evangelium je jedna od dimenzija reforme.

Za nadati se da će sve što ova konstitucija obuhvaća biti sve vidljivije kroz primjenu i praktično provođenje. Mnoge su novosti koje se pojavljuju u apostolskoj konstituciji već uvedene u prvim godinama sadašnjeg pontifikata i dale su zadovoljavajuće rezultate. Druge će u svoje vrijeme uroditi plodom.

Reforme u strukturama i organizaciji su neophodne, nema sumnje, ali ono što je zaista važno je obnova umova i srca ljudi. Svi smo pozvani zasukati rukave. I ne zaboravimo da su zakoni i dokumenti uvijek ograničeni i gotovo uvijek prolazni. Doći će druga vremena. Druge okolnosti dat će svijetu novu boju… I Crkva će, u svom stalnom dijalogu sa svijetom, stojeći jednom nogom čvrsto u svojim počecima i vjerna Tradiciji, ponovno prilagoditi svoj život i svoje ljudske strukture promjenjivim uvjetima vremena. Tako će Crkva nastaviti nuditi Evanđelje svijetu u novom obliku. To je naše uvjetovanje, budući da vjerujemo da je “Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek” (Heb 13,8). Tako mi, vjernici današnjice, prenosimo štafetu generacijama koje dolaze.

Rim, Sveti Ivan Lateranski, 25. ožujka 2022., Svetkovina Navještenja Gospodinova.