Budi dio naše mreže
Izbornik

Pismo biskupa Kutleše svećenicima u Porečkoj i Pulskoj biskupiji

Poreč (IKA)

Porečki i pulski biskup Dražen Kutleša svećenike upoznao s uvjetima za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije koronavirusom te uputama za postupanje glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u okolnosti te pandemije.

Draga braćo svećenici,

u ovim posebnim trenucima kad se nadasve pouzdajemo u Božju providnost, te molimo za dar nepokolebljive nade za sve naše vjernike, prepoznajući ovaj trenutak kao priliku za produbljenje vjere mnogih ljudi dobre volje, dok slušamo preporuke civilnih vlasti glede našeg građanskog ponašanja, htio bih podijeliti i udijelit s vama sadržaj dekreta i note Apostolske pokorničarne, objavljenih 19. ožujka 2020. Prije nego prijeđemo na sadržaj spomenutih dokumenata važno je prisjetiti se pojma i značenja oprosta.

Oprost je otpuštanje pred Bogom vremenite kazne za grijehe čija je krivnja već izbrisana, što ga vjernik, prikladno raspoložen i pod sigurnim i određenim uvjetima, postiže pomoću Crkve, koja, kao služiteljica otkupljenja, ovlašteno dijeli i primjenjuje blago Kristovih i svetačkih zadovoljština. Oprost može biti djelomičan ili potpun, već prema tome da li djelomično ili potpuno oslobađa od vremenite kazne koja se duguje za grijehe (kann. 992-997 Zakonik kanonskoga prava, usp. Katekizam Katoličke Crkve 1471).

Da bi se shvatila ova nauka i praksa Crkve, treba imati na pameti da grijeh ima dvostruku posljedicu: vječnu kaznu (krivnju) i vremenitu kaznu. Ako počinimo teški grijeh on nas lišava zajedništva s Bogom, čineći nas time nesposobnima da postignemo vječni život. To lišavanje zove se vječna kazna za grijehe, za koju u ispovijedi i kajanju primamo oproštenje. S druge strane svaki grijeh, pa i laki, povlači sa sobom nezdravu privrženost uz stvorenja, koju treba čistiti bilo na ovoj zemlji bilo poslije smrti u stanju zvanom čistilište. To čišćenje oslobađa od takozvane vremenite kazne za grijehe, a za nju nam Crkva iz blaga Kristovih zasluga i zasluga svetaca udjeljuje oprost. Bog u ispovijedi oprašta krivnju, ali ostaje vremenita kazna za koju se u ispovijedi prima pokora. Ako naše kajanje i pokora nisu savršeni, ne oslobađamo se posve tih vremenitih kazna na ovom svijetu, nego ih sa sobom nosimo i u drugi život (usp. KKC 1472-1473).

Svaki vjernik može dobiti oprost za sebe i samo za pokojne duše u čistilištu. Vjernik ne može namijeniti oproste za drugog vjernika koji je živ. Razlog je posljedična veza između sakramenta pokore i oprosta. Oprosti za žive stječu se sakramentalnim odrješenjem. Ne možemo primiti sakramentalno odrješenje umjesto drugih, tako što ispovijedamo svoje grijehe. Drugim riječima, oprosti za žive ovise od čina vlastite volje, a ne od ispunjavanja drugih uvjeta.

Da bi netko bio sposoban dobiti oproste traže se sljedeći uvjeti: a) mora biti kršten, b) da nije kanonski izopćen, c) da je u stanju milosti barem na završetku propisanih djela, d) da ima barem opću nakanu steći oprost i u određeno vrijeme na dužan način izvrši naložena djela.

Novi dekret donosi posebne pogodnosti potpunog oprosta koje se mogu iskoristiti u novonastaloj situaciji u kojoj živimo, tj: 1) uvjetima za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije koronavirusom i 2) postupanju glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u istim okolnostima.

Držimo da sadržaj ovih dvaju dokumenata, koje dostavljamo u prilogu, može pomoći u svom doista dubokom i delikatnom teološkom čitanju aktualne situacije, kao i u praktičnim uputama koje vas molim da podijelite sa svojim vjernicima, bilo preko društvenih mreža, bilo ističući obavijest na oglasnoj ploči vaših crkava. Radi boljeg razumijevanja i primjene ovdje ih ukratko sažimamo i iznosim bit tih dokumenata.

1) Uvjeti za primanje potpunog oprosta u okolnostima pandemije koronavirusom

Podjeljuje se potpuni oprost sljedećim skupinama vjernika:

a) koji su zaraženi koronavirusom, zatim onima koji se nalaze u karanteni prema odlukama zdravstvenih vlasti u bolnicama ili u vlastitim domovima,

b) članovima obitelji zaraženih ili osoba u karanteni,

c) zdravstvenim radnicima i svima koji se, po primjeru milosrdnog Samaritanca, izlažu riziku zaraze pomažući oboljelima od koronavirusa.

Potpuni oprost se podjeljuje uz sljedeće uvjete (koji vrijede za sve tri kategorije osoba):

– ukoliko imaju nutarnje raspoloženje odvojiti se od svakog grijeha,

– ukoliko ili duhovno putem medija sudjeluju u slavljenju Svete Mise, ili ukoliko izmole krunicu, obave pobožnost križnog puta ili drugi oblik pobožnosti, ili ako barem izmole Vjerovanje i Oče naš te pobožno zazovu Blaženu Djevicu Mariju, prikazujući ovu kušnju u duhu vjere u Boga i ljubavi prema braći i sestrama,

– ukoliko imaju nakanu, čim to bude moguće, ispuniti i druge redovite uvjete za dobivanje potpunog oprosta, odnosno: sakramentalna ispovijed, pričest i molitva po nakani Svetog Oca.

d) Potpuni oprost podjeljuje se, osim spomenutih, i svim vjernicima koji mole za okončanje pandemije, ozdravljenje zaraženih ili za vječno spasenje onih koje je Gospodin pozvao k sebi.

U ovom slučaju potpuni oprost se podjeljuje uz sljedeće uvjete:

– ukoliko imaju nutarnje raspoloženje odvojiti se od svakog grijeha,

– ukoliko posjete Presveti sakrament, ili sudjeluju u euharistijskom klanjanju, ili čitaju Sveto pismo tijekom barem pola sata, ili izmole krunicu, ili obave pobožnost križnog puta, ili izmole krunicu Božanskog milosrđa,

– ukoliko imaju nakanu, čim to bude moguće, ispuniti i druge redovite uvjete za dobivanje potpunog oprosta, odnosno: sakramentalna ispovijed, pričest i molitva po nakani Svetog Oca.

2) Upute za postupanje glede podjeljivanja sakramenta pomirenja u okolnostima pandemije koronavirusom

Glede sakramenta pomirenja, Apostolska pokorničarne ističe odredbe crkvenog prava o tome kako skupno odrješenje (tj. odrješenje bez prethodne pojedinačne ispovijedi) može biti podijeljeno samo u slučaju prijetnje smrtne pogibelji ukoliko nema vremena za slušanje pojedinačne ispovijedi vjernika, ili u slučaju velike potrebe ukoliko nema na raspolaganju dovoljno ispovjednika, uz obvezu vjernika koji prima takvo odrješenje da će u dužnom vremenu (čim to bude moguće) u redovitom obliku pojedinačne ispovijedi ispovjediti teške grijehe koje sada ne može ispovjediti (kan. 961. i 962. ZKP).

U vezi s tim, Apostolska pokorničarna smatra kako je, osobito na mjestima koja su najviše pogođena pandemijskom zarazom, dok takve okolnosti traju, nastupila gore navedena okolnost velike potrebe.

Kad god nastupi situacija izvanredne hitnoće glede podjeljivanja sakramentalnog odrješenja za više pokornika istodobno, svećenik mora prethodno obavijestiti, u granicama mogućeg, dijecezanskog biskupa, odnosno, ako nije moguća prethodna obavijest, neka obavijesti dijecezanskog biskupa čim to okolnosti dopuste. Dijecezanski biskup može odrediti da je nastupilo stanje iznimne hitnoće u kojoj je dopušteno podijeliti skupno odrješenje na ulazu u bolničke odjele gdje se nalaze zaraženi vjernici koji se nalaze u smrtnoj opasnosti.

S obzirom na slučajeve velike potrebe, o kojima govori dokument o slavljenju sakramenta pomirenja, a u kojima je dopušteno podijeliti opće odrješenje vjernicima u životnoj opasnosti, u ovom trenutku na području Porečke i Pulske biskupije još ne postoji stanje u kojem bi trebalo primijeniti navedenu mogućnost. Bolnički dušobrižnici pratit će situaciju zaraženih vjernika koronavirusom te će procijeniti je li potrebno za njih primijeniti opće odrješenje te će za to prethodno zatražiti dopuštenje dijecezanskog biskupa.

Osim toga, u slučaju da se pojedini vjernici nađu u nemogućnosti primiti sakramentalno odrješenje, podsjeća se da se oproštenje grijeha, uključujući i teške grijehe, dobiva uz sljedeće uvjete:

– savršeno kajanje, koje proizlazi iz ljubavi prema Bogu, ljubljenom iznad svega,

– iskreno traženje oprosta, u bilo kojem obliku u kojem ga je osoba u tom trenutku sposobna izraziti,

– popraćeno čvrstom odlukom da će se, čim to bude moguće, pristupiti sakramentu ispovijedi.

Draga braćo svećenici, i nadalje nastojte ustrajno svakodnevno slaviti Svetu Misu u župnim crkvama bez naroda, kako je to do daljnjega propisano, prikazujte je za sve one koji su povjereni vašoj pastoralnoj skrbi, napose za bolesne, teško ugrožene, i medicinsko osoblje koje im požrtvovno služi.

Ovom prilikom vam želim zahvaliti za sve ono što i u ovim teškim trenucima činite za povjereni vam narod Božji te izraziti svoju blizinu i potporu kako bi i nadalje mogli zajedno služiti Bogu u njegovom vinogradu za dobro svih vjernika.

Neka sve vas prati u ovim posebnim okolnostima Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, i našeg blaženog Miroslava Bulešića.

Pozdravlja vas u Gospodinu

Dražen, biskup