Budi dio naše mreže
Izbornik

Postavljanje oltarne pale u crkvi sv. Franje na zagrebačkom Kaptolu

Zagreb (IKA)

Postavljanje oltarnog pala u obnovljenoj crkvi sv. Franje Asiškoga na zagrebačkom Kaptolu započelo je u subotu 9. ožujka 2024. godine.

U crkvu je u petak 8. ožujka vraćena restaurirana slika sv. Franje autora Celestina Medovića, koja krasi oltar, a sljedećega dana započelo je postavljanje oltarnog pala.

„Zahvaljujemo svim dobročiniteljima na svakoj brizi, molitvi i daru. Zahvaljujemo i fondu solidarnosti EU, Ministarstvu kulture i medija, Zavodu za zaštitu spomenika Grada Zagreba te Vladi Republike Hrvatske na svakoj pomoći u očuvanju jednoga od najstarijih kulturnih dobara Grada Zagreba“, poručili su iz Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.

Samostanska crkva sv. Franje Asiškoga na zagrebačkom Kaptolu teško je oštećena u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine. Sa stropa crkve otpali su veliki komadi žbuke te su vidno napukla brojna tanka rebra koja pridržavaju svodove. Oštećenja je pretrpio i svod iznad kora pa su iz dugačkih i širokih pukotina žbuka i prašina popadale po orguljama. Na ulaznom pročelju crkve oštećena je rozeta, a veliki komad reljefa u zabatu odlomio se i raspao u unutrašnjosti. Padom žbuke oštećene su i brojne masivne drvene klupe. Teško je stradao i zvonik čiji se gornji dio izmaknuo te se blago nagnuo na južnu stranu.

Samostan je teško oštećen, posebice katovi, i statički je bio vrlo nesiguran. U popucalim zidovima na nekoliko mjesta nastali su i otvori. U blagovalištu je osim tanjih pukotina, otpalo nekoliko dijelova freski. Južni zid južnog krila odvojio se od korpusa građevine.

U naknadnim potresima otpalo je još dijelova žbuke, a dodatno je oštećen i zabat na ulaznom pročelju.

Obnova

Nakon potresa, pedesetak franjevaca i redovnice Kćeri Božje ljubavi evakuirani su i razmješteni u druge samostane. Hrvatska vojska i članovi Bratovštine sv. Karla Austrijskoga evakuirali su samostansku knjižnicu i arhiv te opremu iz crkve u samostan u Sigetu.

U svibnju 2020. su u crkvi i oko nje postavljene metalne skele, a podovi su osigurani dugačkim daskama.

Od svetkovine sv. Franje, 4. listopada 2020., fratri su ponovno počeli slaviti mise na Kaptolu. Nedjeljna slavlja bila su u kazalištu Komedija, a tijekom tjedna u kapeli sv. Franje.

Ministarstvo kulture izvijestilo je da je u samostanu potrebno sanirati jako oštećene križno-rebraste svodove, zidove i nadvoje otvora, uz eventualna neinvanzivna protupotresna ojačanja.

U crkvi je pak bilo potrebno sanirati jako oštećene križno-rebraste svodove, zidove i lukove otvora, te izvesti neinvanzivna protupotresna ojačanja. Zvonik je imobiliziran čeličnim prstenovima te je naknadno saniran. Kapa s jabukom i križem, u kojoj se nalazi povelja o obnovi franjevačkog samostana, vraćena je na toranj 19. lipnja prošle godine, čime je završena prva faza obnove.

Mise u crkvi sv. Franje Asiškog na zagrebačkom Kaptolu ponovno se slave od Uskrsa 2023. godine.