Budi dio naše mreže
Izbornik

Predavanje o vjerskim simbolima u javnim prostorima u pravnim poredcima Europe i SAD-a

Zagreb (IKA)

Na Sveučilištu u Zagrebu u četvrtak, 8. rujna 2022. godine s početkom u 13 sati održat će se predavanje profesora crkvenog i kanonskog prava Sveučilišta u Camerinu Stefana Teste Bappenheima na temu „Il problema dei simboli religiosi nello spazio pubblico nella giurisprudenza europea e USA“. Predavanje će se održati na talijanskom jeziku.

Sveučilište u Zagrebu uspostavilo je suradnju sa Sveučilištem u Camerinu. Inicijator te suradnje je profesor Stefano Testa Bappenheim koji je primijetio da se na pravnome studiju u Zagrebu predaje materija o izvorima kanonskog prava, ali tematika prožimanja civilnoga i kanonskog prava. Snažan podstrek suradnji dala je i činjenica da je riječ o dvjema institucijama koje imaju duge tradicije sa značajnim biljegom proučavanja i podučavanja kanonskog i crkvenog prava.

Povodom sklapanja ugovora o suradnji među dvama sveučilištima, profesor Testa Bappenheim kao jedan od vodećih stručnjaka za tu problematiku, održat će u četvrtak 8. rujna 2022. g. u Auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) s početkom u 13 sati predavanje naslovljeno „Il problema dei simboli religiosi nello spazio pubblico nella giurisprudenza europea e USA“ (hrv. Problematika vjerskih simbola u javnom prostoru u jurisprudenciji u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama).

Organizator predavanja je Sveučilište u Zagrebu uz suradnju Katedre za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta u Zagrebu. Riječ je o važnoj i aktualnoj problematici s dalekosežnim značenjem koja ima odraz u zakonodavstvima europskih zemalja i SAD-a, ali i u pravnim shvaćanjima i odlukama njihovih vlastitih relevantnih (najviših) sudova, ali i međunarodnih sudišta. Profesor Testa Bappenheim autor je opsežne znanstvene studije „I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati” i stotinjak respektabilnih znanstvenih radova o odnosu Crkve i države, toleranciji, međureligijskom dijalogu i dr.

Stoga Sveučilište u Zagrebu, uz suradnju Katedre za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta u Zagrebu, poziva zainteresirane da se odazovu ovom predavanju.