Budi dio naše mreže
Izbornik

Komisija „Iustitia et pax“ predstavila priopćenje o najavi uvođenja rodnih studija na zagrebačkom Filozofskom fakultetu

Zagreb (IKA)

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ Hrvatske biskupske konferencije u povodu najave uvođenja rodnih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljeno je u srijedu 10. srpnja 2024. na konferenciji za medije u sjedištu HBK u Zagrebu.

Priopćenje potpisuje predsjednik komisije đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Predstavili su ga tajnik komisije mons. prof. dr. Vladimir Dugalić s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članica komisije prof. dr. Dubravka Hrabar s Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mons. Dugalić na početku je istaknuo da je komisija priopćenjem dobronamjerno željela pojasniti stavove Crkve o rodnoj ideologiji te pokrenuti javnu raspravu u hrvatskom društvu o najavi uvođenja Rodnog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Naglasio je da komisija ne želi zadirati u akademske slobode. Svih jedanaestoro članova komisije „Iustitia et pax“ su predavači na fakultetima te razumiju što je akademska sloboda, dodao je.

Isto tako je pojasnio da komisija djeluje nepristrano i neovisno od bilo koje političke stranke ili opcije.

„Mi samo želimo ovim priopćenjem zatražiti određene odgovore. Te odgovore trenutno nemamo. Želimo legitimno postaviti određena pitanja. Nadajući se da ćemo na ta pitanja dobiti određene odgovore“, opisao je namjeru objavljivanja priopćenja.

Rodna ideologija je svaki pokušaj dijeljenja roda i spola

S obzirom na povezanost Istanbulske konvencije i rodne ideologije, podsjetio je da je Sveta Stolica, kao međunarodno priznata država, izjavila da načelno prihvaća konvenciju, izuzev četiriju članaka s dvoznačnim pojmovima stranima međunarodnom pravu, koji prema popratnom tumačenju promiču spornu ideologiju.

Hrvatski sabor je pak donio Interpretativnu izjavu u povodu ratifikacije konvencija prema kojoj njezine odredbe „ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka“. Postavljamo pitanje, je li se odustalo od te izjave, rekao je mons. Dugalić. Podsjetio je i na Izjavu o Istanbulskoj konvenciji Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz 2017. U njoj se ističe da „ne treba unositi zasade bilo kakve partikularne ideologije, pa ni rodne“ u hrvatski obrazovni sustav jer se „temelji na hrvatskoj i srednjoeuropskoj obrazovnoj tradiciji“.

Osvrnuo se i na izjave pape Franje koji se ove godine nekoliko puta očitovao o rodnoj ideologiji nazvavši ju najvećom opasnosti današnjega vremena. „I zatražio je od Crkve u pojedinim zemljama da se preispita njezin utjecaj i da se provede znanstveno istraživanje o toj ideologiji. Mogu reći da će i Crkva u Hrvatskoj pridonijeti tom znanstvenom istraživanju“, najavio je.

Tajnik Dugalić istaknuo je da se Crkva o toj tematici najkonkretnije izjasnila u Deklaraciji Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu. Deklaracija naglašava da ideologija „zamišlja društvo bez razlika između spolova, čime dokida sâm antropološki temelj obitelji. Stoga postaje neprihvatljivo da se neke od tih ideologija, koje teže odgovoriti na određene, katkad neshvatljive težnje, nastoje nametnuti kao neko jednoumlje koje određuje također kako treba odgajati djecu. Ne smije se zaboraviti da se biološki spol (sex) i društveno-kulturna uloga spola (gender) mogu razlučiti, ali ne i odijeliti“ (br. 59).

Dakle, nasuprot izjavama da rodna ideologija ne postoji, mons. Dugalić je definirao da je svaki pokušaj dijeljenja roda i spola rodna ideologija. „Jasno da je Crkva rekla da je to neprihvatljivo, ne samo kršćanskoj antropologiji nego i općeljudskoj civilizacijskoj baštini koja je utemeljena na odnosima spolova, a iz tih spolova slijedi određeni rodni identitet koji jest i kulturološki oblikovan“, pojasnio je.

Crkva nije protiv znanosti nego ideologizacije znanosti

U drugom dijelu priopćenja obrađeno je pitanje roda i problem ideologizacije znanosti. Crkva njeguje znanost i traži plodan dijalog sa znanošću, kazao je mons. Dugalić, dodavši da je prikazivanje Crkve kao protivnice znanosti povijesno neutemeljeno.

„Prema tome, Crkva nije protiv znanosti, dapače traži dijalog, podupire znanstveno istraživanje roda. Ali smo protiv ideologizacije znanosti kada se pod vidom znanosti promiče nešto što zapravo nije objektivno točno i kada se u ideološkom smislu razdvaja spol i rod“, što je, kako je rekao, prema zdravom razumu nemoguće.

Stoga se u trećem dijelu priopćenja preispituje (ne)prihvatljivost rodnih studija. „Hoće li se tu uistinu raditi o znanstvenom istraživanju roda? Ili će se promicati rodna ideologija?“, upitao je tajnik komisije. Naveo je iskustva iz drugih zemalja, poput SAD-a, Ujedinjene Kraljevine i članica EU-a, iz kojih je očito da rodni studiji često promiču koncept rodne ideologije prema kojoj spola uopće nema.

Podsjetio je također na povijesno oblikovanje rodne ideologije u čijim je temeljima marksistički feminizam. Navevši stavove Rose Luksemburg, Simone de Beauvoir i Friedricha Engelsa, upitao je je li potrebno nakon višedesetljetnog iskustva komunističkog režima ponovno uvođenje neomarksističkih ideja u hrvatsko društvo.

Teror manjine nad većinom

„Poštujući vrijednost i dostojanstvo svake osobe, ne smijemo zaboraviti podsjetiti da je dužnost svake vlasti, u zakonom predviđenoj proceduri, poštivati ljudska prava, ali i onemogućiti ideološki aktivizam, isključivost i teror postavki koje niječu ne samo Božju istinu, nego i evolucijske činjenice. Teror manjine nad većinom ne smije voditi nijekanju temeljnih civilizacijskih postavki i profaniranju ljudske osobe, svodeći je na kategorije/identitete nepoznate zdravom razumu. Produbljivanje ideoloških sukoba ne pridonosi razvoju hrvatskog društva, nego rađa izvore novih zala čije će neslućene posljedice, kao golem teret, na svojim leđima nositi naraštaji koje dolaze. Promicanje ideologije u pitanje dovodi temeljne postavke opstojnosti i budućnosti naraštajâ hrvatskoga društva koji dolaze i koji imaju zadaću očuvati vlastiti identitet u vremenu za mlade zbunjujućih, neprirodnih i održivosti ljudske civilizacije protivnih tumačenja.

Pozivamo sve odgovorne u državi i društvu da i u okviru kritične demografske slike hrvatskoga naroda promisle je li potrebno ili pogubno uvoditi rodne studije u visokoobrazovni sustav Republike Hrvatske, te o dalekosežnim posljedicama koje takvi studiji mogu imati na odgoj djece i mladih, te općenito za daljnji razvoj općega dobra hrvatskoga društva“, citirao je na kraju mons. Dugalić zaključak priopćenja.

Sve veći prodor rodne ideologije u hrvatski obrazovni sustav

Prof. dr. Hrabar zatim je navela nekoliko konkretnih primjere sve većeg prodora rodne ideologije u hrvatski obrazovni sustav. Primjerice, Agencija za odgoj i obrazovanje je nedavno predočila dokument Standardi spolnog odgoja u Europi u kojemu se među ostalim navodi da djecu od rođenja do četvrte godine treba učiti o spolnosti na, kako je rekla profesorica, rodno prihvatljiv način.

Također, u dokumentu međunarodnog obrazovnog istraživanja za 2025. godinu PISA (Programme for International Student Assessment), u kojemu sudjeluje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, od ravnatelja se tražilo da uz broj učenika koji pohađaju školu navedu koliko je od njih dječaka, koliko djevojčica, a koliko rodno nebinarnih.

Na visokoobrazovnoj razini pak, na mnogim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu donose se pravilnici o rodno osviještenom ponašanju te se nastavnike sili da idu na različite edukacije o prihvatljivosti rodnih ideologija. Na Agronomskom fakultetu nedavno su održavane i tzv. radionice o rodnoj ravnopravnosti koju su vodile civilne udruge koje se nazivaju lezbijskima, a sudjelovanje je nastavnicima bilo uvjet za financiranje istraživačkih projekata financiranih europskim novcem.

„Sve počinje s djecom i znamo da je svim ideologijama jako važno da pod svoje dobiju djecu, zanemarujući međunarodne dokumente“, posvijestila je prof. dr. Hrabar.

Tako se u Hrvatskoj zanemaruju Prvi protokol konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelja Europske unije o temeljnim pravima koji sadržavaju odredbu o pravu roditelja da utječu na obrazovni sustav u smislu odgoja njihove djece u školama, koji mora biti u skladu s njihovim roditeljskim, filozofskim i vjerskim uvjerenjima, dodala je.

Mons. prof. dr. Dugalić i prof. dr. Hrabar zaključili su da se Komisija „Iustitia et pax“ ne protivi uvođenju rodnog studija ukoliko će se baviti rodom na znanstveni način i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.