Budi dio naše mreže
Izbornik

Prekid kućne izolacije oboljelih od koronavirusa

Zagreb (IKA)

U trenutačnoj preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 23. ožujka ističe se da su saznanja o kliničkim simptomima tj. spektru bolesti, efikasnosti prijenosa i trajanju izlučivanja virusa oboljelih od koronavirus ograničena te se preporuka može mijenjati kako se prikupljaju nove informacije, objavljeno je na mrežnoj stranici koronavirus.hr 24. ožujka.

Strategija o prekidu kućne izolacije uključuje:

  • odluku bez provedbe testiranja (uzimajući u obzir vrijeme od početka bolesti i vrijeme nakon oporavka)
  • odluku temeljenu na testiranju
  • odluka o prekidu kućne izolacije bez provedbe testiranja* – simptomatski bolesnici

Oboljeli od koronavirusa koji imaju simptome i upućeni su na kućno liječenje mogu prekinuti kućnu izolaciju ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

  • isteklo je barem 3 dana (72 sata) od oporavka što se definira kao normalizacija tjelesne temperature bez uporabe antipiretika i poboljšanje respiratornih simptoma (npr. kašlja, kratkoće daha)
  • isteklo je barem 7 dana od početka simptoma
  • odluka temeljena na testiranju – simptomatski bolesnici

Oboljeli od koronavirusa sa simptomima i upućeni na kućno liječenje mogu prekinuti izolaciju ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

  • normalizacija tjelesne temperature bez uporabe antipiretika
  • poboljšanje respiratornih simptoma (npr. kašlja, kratkoće daha)
  • dva negativna RT-PCR nalaza na SARS-CoV-2 u razmaku od ≥ 24 sata (ukupno 2 negativna nalaza brisa nazofarinksa)

Zdravstveni radnici i drugi radnici s povećanim rizikom širenja infekcije među vulnerabilnim skupinama mogu se vratiti na svoje radno mjesto donoseći isključivo odluku o prekidu izolacije temeljenu na testiranju.

Testiranje u oboljelih zdravstvenih djelatnika provodit će se nakon normalizacije temperature bez upotrebe antipiretika i poboljšanja respiratornih simptoma.

Oboljeli od koronavirusa (laboratorijski potvrđena bolest) bez ijednog simptoma bolesti – asimptomatski bolesnici upućeni na kućnu izolaciju mogu prekinuti izolaciju* ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

  • kad je proteklo barem 7 dana od dana prvog pozitivnog rezultata testiranja na koronavirus i kasnije ne razviju nikakve simptome.

*Ne odnosi se na zdravstvene radnke i druge radnike s povećanim rizikom širenja infekcije među vulnerabilnim skupinama