Budi dio naše mreže
Izbornik

Primopredaja službe gvardijana Samostana Svetog Duha u Zagrebu

Zagreb (IKA)

Primopredaja gvardijanske službe između dosadašnjeg gvardijana fra Tomislava Glavnika i novog gvardijana fra Josipa Petonjića, u srijedu 15. lipnja 2022. izvršena je u Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca u Zagrebu.

Primopredaja gvardijanske službe izvršena je na samostanskom kapitulu pod predsjedanjem ministra Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Miljenka Hontića.

Novi gvardijan fra Josip Petonjić rođen je 8. rujna 1987. u Jajcu (BiH). Svečane zavjete u Redu franjevaca konventualaca položio je na svetkovinu sv. Franje 4. listopada 2011. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 15. lipnja 2013. u Zagrebu. Osnovni studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a postdiplomski studij iz duhovnosti sa specijalizacijom za odgoj svećeničkih i redovničkih kandidata završio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (2014. – 2016.). U Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca dosad je bio odgojitelj sjemeništaraca i postulanata. Također je bio i na službama u Vinkovcima, Zagrebu, Cresu i u Splitu.

Dosadašnji gvardijan fra Tomislav Glavnik nedavno je preuzeo službu ravnatelja Hrvatskog Caritasa.