Budi dio naše mreže
Izbornik

Prof. Stjepan Ćosić novi dekan Fakulteta hrvatskih studija

Zagreb (IKA)

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u ak. god. 2020./2021. u utorak 16. ožujka dao je suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu da donese odluku o izmjeni Odluke o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija od 10. prosinca 2019. Na temelju dobivene suglasnosti rektor Sveučilišta u Zagrebu razriješio je prof. dr. sc. Pavu Barišića položaja dekana kao privremenoga ravnatelja ustanove te​ novim dekanom imenovao prof. dr. sc. Stjepana Ćosića. Odluka je stupila na snagu istoga dana.

Rektor Boras je u svom Obrazloženju među ostalim naveo da je dr. Barišić „nakon donošenja Statuta Fakulteta hrvatskih studija 25. veljače 2021. suspendirao odluku Fakultetskoga vijeća Fakulteta hrvatskih studija od 8. veljače 2021. o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana. Obavljeni razgovori Rektorskog kolegija u užem sastavu, prof. Barišića i dekanskog kolegija FHS, 5. ožujka 2021. nisu urodili plodom. Nakon tih razgovora u Rektoratu prof. dr. sc. Pavo Barišić je 7. ožujka 2021. proglasio da poništava postupak izbora dekana i da raspušta Povjerenstvo za provedbu postupka izbora dekana, koje je imenovalo Fakultetsko vijeće bez ijednoga glasa protiv.“

Da bi se procesi izbora dekana i izbora Vijeća FHS nastavili „Rektor, Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij u širem sastavu bez ijednoga glasa protiv prihvatili su da se izmjenom“ odluke od 10. prosinca 2019. kojom je dr. Barišić imenovan za dekana kao privremeni ravnatelj ustanove u osnivanju, „obavi i razrješenje sadašnjega i imenovanje novoga privremenoga dekana. Isto tako posebnom sam odlukom razriješio prof. dr. Antu Ćovića kao koordinatora za Fakultet Hrvatskih studija. Time se otvara mogućnost da u novom postupku izbora dekana na FHS sudjeluju svi bez ograničenja uključujući i prof. dr. sc. Pavu Barišića“, obrazložio je rektor Boras.

Profesor Ćosić po struci je povjesničar, u nastavi je od 1988. godine. U tri mandata bio je ravnatelj Hrvatskoga državnoga arhiva. Radio je u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, na Filozofskom fakultetu u Splitu, a 2017. izabran je za redovitoga profesora na Hrvatskim studijima. Od prosinca 2019. bio je prodekan za poslovanje Fakulteta hrvatskih studija.

Uz teme iz hrvatske društvene i intelektualne povijesti te povijesti Dubrovnika, bavi se arhivistikom, pomoćnim povijesnim znanostima, napose heraldikom, poviješću kartografije i historijskom geografijom. Kao znanstvenik istraživao je više arhiva u inozemstvu. Autor je i suautor devet knjiga i šezdesetak znanstvenih i stručnih članaka i studija. U svibnju 2018. izabran je za člana suradnika u Razredu za društvene znanosti HAZU.