Budi dio naše mreže
Izbornik

Seminar za čitače, voditelje i članove biblijskih skupina

Đakovo (IKA)

U prostorima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu 9. studenoga održan je seminar za čitače, voditelje i članove biblijskih skupina pod naslovom „Kraljevstvo Božje“. Seminar je započeo molitvom, a zatim je pozdravnu riječ uputio povjerenik za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. Krešimir Bulat, kojemu se pridružio i pomoćni biskup Ivan Ćurić.

Seminar je podijeljen u dva dijela – predavanje i radionice. Predavanje „Kraljevstvo Božje iz perspektive Knjige Otkrivenja“ održao je mr. Ivan Benaković, asistent na KBF-u u Đakovu. Osvrnuo se na riječi vlč. Bulata koji je podsjetio na najpoznatiju perspektivu Kraljevstva Božjega, onu sinoptičkih evanđelja (Mt-Mk-Lk). Kod Mateja je ona prikazana sintagmom – Kraljevstvo Nebesko, dok druga dva sinoptika koriste pojam Kraljevstvo Božje. Perspektiva Kraljevstva Božjega kroz cijelo predavanje oslanjala se djelomično i na sinoptičku perspektivu. Govoreći o Kraljevstvu Božjem, u izlaganju je istaknuo i važnost Knjige Otkrivenja za teološku i duhovnu izgradnju, ali je podcrtana i misao kako još puno treba raditi na senzibiliziranju vjernika za ovu biblijsku Knjigu jer ipak još uvijek postoji odmak od njezine misli. Iz toga razloga predavač je na početku dao svojevrsni ključ za interpretaciju ove biblijske knjige a to je Krist – Jaganjac koji bezuvjetno ljubi Crkvu i sebe za Nju predaje (usp. Otk 1, 5).

Predavač je pošavši potom od teksta Knjige Otkrivenja predstavio tri dimenzije Kraljevstva Božjega koje je moguće iščitati iz ove biblijske knjige. Prva dimenzija je intra-eklezijalna dimenzija Kraljevstva Božjega odnosno unutarcrkvena dimenzija u kojoj se vidi kako Bog sebe daruje te ljubi Crkvu i poziva ju na recipročno i uzajamno uzvraćanje te iste ljubavi (usp. Otk 3, 14ss.). Na taj se način ostvaruje prva dimenzija Božjega Kraljevstva. Druga dimenzija jest unutar-povijesna dimenzija Kraljevstva Božjega u Otkrivenju (usp. Otk 12-18). Ova perspektiva pak želi naglasiti Krista unutar povijesti, tj. Krista koji ulazi u svijet. Međutim valja naglasiti kako se unutar te dimenzije, unutar-povijesne, uviđa istodobno i opozicija istoga svijeta. Ta je opozicija personificirana slikom Babilona koji predstavlja kontrapunkt novom Božjem stvaranju koje je započelo Kristovim Uskrsnućem. Na taj način se Otkrivenje naslanja na misli Ivanova evanđelja gdje se već u proslovu uviđa opozicija svjetlu koje želi svijetliti u tami. Isto tako ne treba zaboraviti da, kada se govori o Otkrivenju, govor se o Ivanovskom korpusu biblijskih spisa u koji se svrstava kako Ivanovo evanđelje tako i Knjiga Otkrivenja. Treća dimenzija kraljevstva u Otkrivenju jest eshatološka, tj. vremenski buduća perspektiva. Jer Kraljevstvo je već prisutno po utjelovljenju i smrti te Uskrsnuću Krista, no u punini biva ostvareno drugim Kristovim dolaskom. Točnije, onda kada će svjetska povijest biti stopljena jednom zauvijek s Božjom poviješću. Naposljetku predavač je naglasio kako je uistinu važno već ovdje i sada biti aktivan protagonist ostvarivanja Božjega Kraljevstva u snazi Duha Božjega koji nam je dan.

Nakon predavanja uslijedile su dvije radionice. Prva radionica bila je o temi prispodobe o ribarskoj mreži i talentima koju su vodile vjeroučiteljice Anita Bošnjak i Sanja Matičić, a druga radionica bila je o temi prispodobe o sijaču koju su vodile vjeroučiteljice Ana Baotić, Marija Barukčić i s. Monika Hančić.

Sudionici su na radionicama aktivno sudjelovali u radu u skupinama, na kreativan način pobliže razmatrali biblijski tekst i na taj način zajednički uvidjeli na koje sve načine mogu širiti Božje Kraljevstvo među ljudima, u župnim zajednicama i u svojim biblijskim skupinama. Nakon radionica uslijedio je plenum s mogućnošću postavljanja pitanja i izražavanja dojmova sudionika.

Na kraju susreta povjerenik vlč. Bulat zahvalio je svima i potaknuo na daljnji angažman u župama te sudjelovanje na seminarima. Na izlazu su svi sudionici dobili poklon kojeg su izradile članice Biblijskog povjerenstva u znak sjećanja na seminar.