Budi dio naše mreže
Izbornik

Šibenik: Održan VIII. izborni kapitul u Područnom bratstvu OFS-a

Šibenik (IKA)

VIII. izborni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru održan je u velikoj dvorani Katoličke osnovne škole u subotu 4. lipnja.

Kapitulu je predsjedala Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra, a uime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije.

Nacionalnoj ministri Anđi i predsjedniku Konferencije fra Zvonimiru pozdrave su uputili Ante Labor, OFS, područni ministar uime svoje i uime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, pozdravio je iste u ime svoje i u ime druge dvojice članova Konferencije: fra Augustina Kordića, OFMConv, područnog duhovnog asistenta i fra Nikole Baruna, TOR, područnog duhovnog asistenta.

Kapitulu su nazočili i fra Petar Klarić, OFM, duhovni asistent MB „Gospa od Anđela“, Karin i Ivana Radan, predsjednica Područne Frame i član Područnog vijeća OFS-a.

Nacionalna ministra Anđa pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u svezi Područnog izbornog kapitula (Generalne konstitucije OFS-a,  Čl. 76.-84.). Ukazala je na vrijednost i važnost izbornog kapitula za život i rad Područnog OFS-a. Fra Zvonimir je održao duhovni nagovor s naglaskom na formaciju u OFS-u koji je naslovio „Produbljivanje i življenje Franjevačkoga identiteta OFS-a“. Trogodišnje „Izvješće“ (2019.-2022.) iznio je područni ministar Ante. Isto je jednoglasno usvojeno. Potom je područna blagajnica Ana Brakus, OFS, predočila blagajničko izvješće koje je također jednoglasno usvojeno.

Nakon duhovnog nagovora i izvješća razvila se bogata rasprava u kojoj su sudjelovali mnogi kapitularci. Istaknuto je i kanonsko osnivanje, na Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a, dvaju novih Mjesnih bratstava OFS-a: „Sv. Ante Padovanski, Šibenik – Šubićevac i Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin te u osnivanju Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate.

Posebno je naglašeno da je potrebno staviti naglasak i prioritet na početnu i trajnu formaciju u OFS-u (Generalne konstitucije OFS-a, Čl. 37.-45.).

Na mandat od tri godine u Područno vijeće OFS-a 2022.-2025. izabrani su: Ante Labor, OFS (MB „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica), područni ministar; Stanko Bakula, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), zamjenik područnoga ministra; Sanja Čudina, OFS, (MB „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica), područna tajnica; Andrijana Pešić, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područna blagajnica; Žanet Roca, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni povjerenik za formaciju i Nina Malenica, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područna povjerenica za Framu.

Područno vijeće čine fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata; fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent i fra Nikola Barun, TOR, područni duhovni asistent. U Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a nema franjevaca kapucina (OFMCap); Ivana Radan (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Šibenik – Šubićevac), predsjednica područne Frame.

Područni vijećnici su Mijo Šušnja, OFS, (MB „Gospa od Anđela“, Karin) i Andrija Pešić, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik).

Izabrana su i dva zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a: Ladislav Vojnić Tunjić, OFS (MB „Gospa od Anđela“, Karin), prvi zastupnik; Marija Baričević, OFS (MB „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja), zamjenica prvoga zastupnika; Hrvoje Šteko, OFS (MB „Sv. Frane“, Zadar), drugi zastupnik i Milka Ricov, OFS (MB „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja), zamjenica drugoga zastupnika.

Poslije izbora misu je predslavio i propovijedao fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent. Suslavitelji su bili područni duhovni asistenti fra Augustin i fra Stipe. Pjevanje za vrijeme mise animirao je fra Petar Klarić, duhovni asistent u Karinu. Fra Zvonimir je poslije Evanđelja i propovijedi uveo izabrane u službu.

Nakon Kapitula područni ministar Ante zahvalio je članovima Područnoga vijeća u prethodnom mandatu za odgovorno obnašanje službi, zahvalio je nacionalnoj ministri Anđi i nacionalnom duhovnom asistentu fra Zvonimiru. Isto tako i s. Mandici, ravnateljici Katoličke osnovne škole u Šibeniku i drugim djelatnicima/-ama, posebno kuharima u kuhinji, koji su sve učinili da nam bude ugodno i lijepo. Područni mistar zahvalio je svim kapitularcima, a novoizabranom Područnom vijeću na mandat (2022.-2025.) zaželio je odgovorno i suodgovorno obnašanje zadanih službi u Područnom vijeću.

Nakon mise bio je ručak koji su pripremili kuhari/-ce Katoličke osnovne škole u Šibeniku. Mjesto održavanja Područnog kapitula dogovorili su s. Mandica Starčević, ravnateljica škole i Ante Labor, OFS, područni ministar.