Budi dio naše mreže
Izbornik

Sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

Mostar (IKA/KTA)

U ponedjeljak 21. listopada prijepodne u prostorijama Duhovno-obrazovnog centra Emaus u Potocima kod Mostara održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH. Sjednicu je sazvao i predsjedao joj predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolit kardinal Vinko Puljić.

Nazočni su bili članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa. Nakon molitve i pozdrava pristupilo se prihvaćanju predloženoga Dnevnog reda i usvajanju pripremljenog zapisnika prošle redovne sjednice od 3. svibnja 2019. Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku važne za daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH prema važećim crkvenim i državnim odredbama i zakonima.

U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su teme: rasprava i usvajanje Godišnjeg općeg, projektnog i financijskog plana Caritasa BiH za 2020. godinu, rasprava i usvajanje novih dokumenata Caritasa BiH njih jedanaest, izvješće o boravku procjenitelja Caritasa Internationalisa u Caritasu BiH, pitanje imovine Caritasa BiH u Sarajevu, višenamjenski i samoodrživi centar Caritasa BiH, pitanja vezana uz Ministarstvo obrane BiH i Oružane snage BiH, susret predsjednika, nacionalnih i nad/biskupijskih Caritasa u BiH i Republici Hrvatskoj od 21. do 24. listopada u Mostaru, obilježavanje 25. obljetnice Caritasa BiH u Sarajevu 5. svibnja 2020., izvješće o održanoj regionalnoj konferencije Caritasa Europa i općoj izbornoj skupštini Caritasa Internationalis održanim u Rimu u svibnju ove. godine, sljedeća misa uz akciju Tjedan solidarnosti 2020. godine, Nedjelja Caritasa u BiH na Treću nedjelju adventa o temi: „Obitelj je mjesto ljubavi, a ne nasilja“, trenutačna situacija s migrantima/izbjeglicama u BiH, ured Caritasa Belgije sa sjedištem u Sarajevu smanjio svoje aktivnosti u BiH, ovogodišnji susret s ravnateljima ureda nacionalnih Caritasa iz Europe i svijeta koji djeluju u BiH (Caritas Italije, CRS, Caritas Švicarske i Caritas Belgije), rokovnik i zidni imendanski kalendar Caritasa.

Na kraju sjednice dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi u sklopu svečane sjednice u povodu 25. obljetnice Caritasa BiH u Sarajevu u utorak 5. svibnja 2020.