Budi dio naše mreže
Izbornik

Sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

Sarajevo (IKA/KTA)

U Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu održana je 23. svibnja redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH kojoj je predsjedao novi predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolit i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH Tomo Vukšić.

Na sjednici su sudjelovali članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa. Zapisnik je vodila stalna zapisničara djelatnica Caritasa BiH Ivona Vidačković. Nakon molitve i pozdrava pristupilo se prihvaćanju predloženog Dnevnog reda i usvajanju pripremljenog zapisnika prošle redovne sjednice od 25. listopada 2021. Pozivnicu sa svim materijalima svim članovima poslani su putem e-maila dva tjedna prije održavanja sjednice.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku važne za daljnju izgradnju i aktivnosti Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH prema važećim crkvenim, karitativnim i državnim statutarnim odredbama i zakonima.

U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su teme: Novi predsjednik Caritasa BiH i Upravnog vijeća Caritasa BiH i novi predsjednik Nadzornog vijeća Caritasa BiH, Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda, Osvrt na zapisnik prethodne sjednice, Ovogodišnji susret predsjednika i ravnatelja Caritasa u BiH i RH nakon završetka pandemije, Što činimo nakon početka rata u Ukrajini, Migrantska kriza i aktivnosti Caritasa BiH od zadnje sjednice, Što je urađeno od zadnje sjednice Upravnog vijeća vezano za kuću u ulici Josipa Vancaša, Višenamjenski i samoodrživi centar Caritasa BiH, Nedjelja Caritasa BiH 2022.: Pripreme materijala, Problem prostora ispred Središnjice Caritasa BiH, Osvrt na ovogodišnje euharistijsko slavlje Tjedna solidarnosti 2022., Odgovaranje/neodgovaranje na pristigle dopise, Dekreti članova Upravnog i Nadzornog vijeća, Emisija na RTV HB „Dobro je činiti dobro“: Izvješće voditelja i Termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH.

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica Upravnog vijeća održi u listopadu.