Budi dio naše mreže
Izbornik

SUSRETI PAPINA IZASLANIKA KARDINALA ETCHEGARAYA S PREDSTAVNICIMA VJERSKIH ORGANIZACIJA U SARAJEVU

Sarajevo (IKA )

Sarajevo, 17. 8. 1995. (IKA) - Papin izaslanik kardinal Roger Etchegaray, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Francesco Monterisi, u pratnji kardinala Vinka Puljiđa susreli su se, 16. kolovoza u Sarajevu, s predstavnicima vjerskih zajednica.

Sarajevo, 17. 8. 1995. (IKA) – Papin izaslanik kardinal Roger Etchegaray, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Francesco Monterisi, u pratnji kardinala Vinka Puljiđa susreli su se, 16. kolovoza u Sarajevu, s predstavnicima vjerskih zajednica.
Visoke goste, u ime muslimanske vjerske zajednice, je primio zamjenik reis-ul-uleme dr. Mustafa Ceriđa (koji je trenutno u Bihađu) Ismet ef. Spahiđ. Tom je prilikom Ismet ef. Spahiđ uputio rije~i zahvale Svetome Ocu za sve čto je ~inio i čto ~ini za napađeni narod BiH. Jedini na~in da na ove prostore doše mir jest vratiti vjeru u ljude, vjeru koja je posebno brisana iz njihovih srca u vrijeme komunizma, istaknuo je ef. Spahiđ te rekao kako mu je posebno drago čto su u Bihađu sa~uvali ~isti obraz. Kardinal Roger Etchegaray je u razgovoru istaknuo odgovornost vjerskih voša u ja~anju vjere u Boga, koja je izvor nade. Uvaženi gosti i njihovi domađini su razgovarali i o tečkom stanju u banjolu~koj biskupiji, odnosno o zlo~ina~kom protjerivanju Hrvata, muslimana i ostalih nesrba s toga podru~ja.
Crkveno izaslanstvo se takošer sastalo i s predstavnicima Ćidovske opđine koji su ih upoznali s ~injenicom da u Sarajevu živi joč oko 500 ~lanova njihove opđine, te joč toliko na ostalim prostorima BiH. U razgovorima su takošer istaknuti i dobri odnosi Katoli~ke Crkve i Ćidovske opđine, te izvrsna suradnja Caritasa i “La benevolenzije”.
U pravoslavnoj crkvi delegaciju su do~ekali dvojica preostalih pravoslavnih sveđenika u Sarajevu, Abakum Rosiđ i umirovljeni Krstan Bijeljac. Oni su se u razgovoru podsjetili dogašaja od prije tri godine kada su im kardinal Roger Etchegaray i mons. Francesco Monterisi donijeli Papinu nov~anu pomođ. Stanje je kod njih tečko, ne znaju pravi broj pravoslavnih vjernika koji se sada nalaze u Sarajevu jer nisu u moguđnosti pohoditi sve svoje vjernike. Domađini su se takošer zahvalili i kardinalu Vinku Puljiđu za svako dobro koje im je u~inio, te iskazali svoju nadu da đe i ovo zlo koje je zahvatilo BiH i Hrvatsku uskoro prođi.
Kardinal Roger Etchegaray primio je i generala Jeana Renea Bacheleta i s njim razgovarao o moguđnostima pomođi opkoljenim ljudima u Sarajevu u dostavi hrane od strane UNPROFOR-a, te o moguđnostima poveđanja sigurnosti u samome gradu.