Budi dio naše mreže
Izbornik

Sveta Stolica poziva OESS na promicanje uloge žene u izgradnji mira i sigurnosti

Beč (IKA)

Stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) mons. Janusz Urbańczyk na 1298. sastanku Stalnog vijeća 14. siječnja u Beču istaknuo je važnost dijaloga i poštivanja međunarodnoga prava u rješavanju sukoba, prenosi Vatican News.

Mons. Urbańczyk zatražio je od te europske ustanove nastavak zalaganja za mir i pravednost provođenjem obveza koje su preuzeli, spomenuvši pritom 45. obljetnicu usvajanja Helsinškoga završnoga dokumenta i 30. obljetnicu Pariške povelje, obje proslavljene 2020. Regija se još uvijek suočava s trajnim prijetnjama i neriješenim sukobima koji mogu potkopati mir i stabilnost na cijelom području OESS-a, upozorio je vatikanski diplomat, pozivajući da unatoč svim izazovima, „zauzimanje za mir i napredak nikad ne smije posustati i nikad odustati“. Stvarni i tajni mir moguć je samo na temelju globalne etike suradnje u služenju budućnosti obilježene međuovisnošću i dijeljenom odgovornosti za cijelu ljudsku obitelj.

Podsjetivši zatim na 20. obljetnicu usvajanja Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ulozi žena, miru i sigurnosti, mons. Urbańczyk istaknuo je „nezamjenjiv doprinos žena u pomirenju i izgradnji mira“. Pozvao je pritom na promicanje uloge žene na svim razinama sprječavanja sukoba, kriznoga menadžmenta i poratne rehabilitacije te izgradnji mira i sigurnosti, u skladu s obvezama koje je OESS preuzeo.

Pozvao je također na obraćanje posebne pozornosti na ljudska prava, demokraciju i ravnopravnost spolova, pristupom koji jednako poštuje sva opće priznata ljudska prava kako se među njima ne bi stvarala hijerarhija. Pritom je upozorio da ljudska prava nikada ne bi smjela biti korištena kao sredstvo za promicanje političke, ekonomske, vojne, kulturalne ili ideološke agende, ili kao proizvoljni pojmovi koje različiti subjekti mogu definirati u skladu s vlastitim ciljevima. Ponovio je kako se Sveta Stolica nada da će zemlje članice poštivati načela nepristranosti i profesionalnosti svojih izvršnih struktura u realizaciji projekata u skladu s obvezama koje su sporazumno preuzele, osobito što se tiče jednakosti muškaraca i žena.

Pozivajući usto na prvenstvo tolerancije i nediskriminacije u misiji OESS-a, mons. Urbańczyk upozorio je na rastuću netoleranciju i diskriminaciju kršćana, Židova, muslimana i članova drugih religija.

Na kraju je Stalni promatrač Svete Stolice pozvao zemlje članice Organizacije za europsku sigurnost i suradnju na zajedničku akciju u svjetlu globalnih prijetnji, uključujući pandemiju koronavirusa, kako bi OESS „rastao snažniji i otporniji“, vođen, prema riječima pape Franje, „kormilom ljudskog dostojanstva i kompasom temeljnih društvenih načela“.