Budi dio naše mreže
Izbornik

Zadar: Moralni teolozi o VIII. poglavlju enciklike „Amoris laetitia“

Zadar (IKA)

Drugi trodnevni ljetni susret inicijative „Moralna teologija u akvatoriju suvremenih izazova“, na kojem će se promišljati o osmom poglavlju enciklike „Amoris laetitia“, započinje u ponedjeljak 11. srpnja u Nadbiskupskom sjemeništu „Zmajević“ u Zadru.

Tema susreta je „Pratiti, razlučivati i integrirati slabosti: Osmo poglavlje posinodalne apostolske pobudnice o ljubavi u obitelji Amoris laetitia pape Franje“.

Predavači i nazivi izlaganja ovogodišnjeg susreta su: zadarski nadbiskup dr. sc. Želimir Puljić: Amoris Laetitia, Crkveno učiteljstvo u kontinuitetu – izraz trajne pastoralne brige o obitelji; Tonči Matulić: Milosrđe kao moralna hermeneutika u pape Franje; Odilon Gbènoukpo Singbo i Ante Bekavac: Postupnost u pastoralu (293 – 295); Damir Šehić i Tomislav Smiljanić: Razlučivanje neredovitih situacija (296 – 300); Anamarija Jukić-Ivandić: Ublažavajuće okolnosti u pastoralnom razlučivanju (301 – 303); Martina Marijanović: Propisi i razlučivanje (304 – 306); Mario Preden i Božidar Nađ: Logika pastoralnog milosrđa (307 – 312); Nenad Polgar: Odnos pastoralnog razlučivanja i moralne doktrine Crkve prema VIII. poglavlju Amoris laetitia; Bruno Petrušić: Amoris Laetitia u svjetlu Familiaris consortio. Na koje promjene se AL poziva u odnosu na FC? te Matija Štahan: Amoris laetitia iz perspektive laika.

Tijekom susreta će se održati i panel rasprava predavača sudionika o osmom poglavlju Amoris laetitia, kao i razgovor prof. dr. Tončija Matulića, pročelnika Katedre moralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu sa studentima.

Susret će obogatiti zajedničko misno slavlje predavača koji su doktorandi s modula Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije zagrebačkog KBF-a.

Prof. dr. Matulić i dr. sc. Šehić, poslijedoktorand na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru inicijatori su ljetnog susreta moralnih teologa koji se prvi put održao od 12. do 14. srpnja 2021. u Samostanu sv. Pavla franjevaca trećoredaca na otočiću Školjiću u Zadarskoj nadbiskupiji.

Sudionici prvog ljetnog susreta 2021. godine u zaključnoj zajedničkoj izjavi susreta su poručili: „Glavna svrha ljetnih susreta pod nazivom ‚Moralna teologija u akvatoriju suvremenih izazova‘ sastoji se u izgradnji kulture i mentaliteta zajedništva i suradnje na planu zajedničkog slušanja, razlučivanja i tumačenja suvremenih etičkih, bioetičkih, medicinsko-etičkih, društvenih, ekonomskih, političkih i ekoloških izazova.

Ovime želimo doprinijeti dubljem uočavanju, boljem razumijevanju i prikladnijem izlaganju objavljene istine na način kako to odgovara ljudima našega vremena. Na ljetnim susretima želimo u ozračju dijaloške otvorenosti, međusobne suradnje i zajedničkog traganja za odgovorima i rješenjima na suvremene izazove, usvajati i usavršavati temeljne zahtjeve misijske preobrazbe Crkve koja izlazi, nove evangelizacije i obnove u duhu i slovu II. Vatikanskog koncila.

Želimo ovom inicijativom doprinijeti dubljem prepoznavanju epohalnih promjena, boljem shvaćanju konkretnih izazova koji odatle proizlaze i prikladnijem iznošenju kršćanskoga nauka.“