Budi dio naše mreže
Izbornik

Životopis umirovljenoga srijemskog biskupa Đure Gašparovića

Srijemska Mitrovica (IKA)

U povodu odreknuća od pastoralnog upravljanja Srijemskom biskupijom mons. Đure Gašparovića, koje je papa Franjo prihvatio na Pepelnicu, 14. veljače 2024., donosimo životopis umirovljenoga biskupa.

Mons. Đuro Gašparović rođen je u Srijemu u Golubincima 20. lipnja 1951. od oca Antuna i majke Ruže rođ. Bešker. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1966. godine. Klasičnu gimnaziju pohađao je dvije godine u Interdijecezanskom dječačkom sjemeništu u Zagrebu, a druge dvije godine u Liceju u Đakovu gdje je i maturirao 1970. godine. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Đakovu od 1972. do 1977. godine.

Za svećenika Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije zaredio ga je biskup Ćiril Kos, na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 1977., u Đakovu.

Prve svećeničke službe obnašao je u Srijemu. Godinu dana bio je vikar u Rumi od 1977. do 1978. godine, a 1978. i 1979. službovao je kao župni upravitelj u Irigu.

Godine 1979. započeo je studij u Rimu. Kao pitomac Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, studirao je i magistrirao liturgiku na Papinskom sveučilištu Anselmianum 1981. godine. Na Pravnom fakultetu Papinskog lateranskog sveučilišta postigao je diplomu kanonskog, građanskog i međunarodnog prava 1982. godine. Godine 1980. imenovan je vicerektorom i ekonomom Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, a 1992. godine i službenikom u Kongregaciji za evangelizaciju naroda u Vatikanu.

Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je naslovnim biskupom Mattiane (Tunis) i pomoćnim biskupom u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji, na blagdan sv. Ćirila i Metoda, 5. srpnja 1996. Za biskupa je zaređen po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, 5. listopada 1996., u katedrali sv. Petra u Đakovu.

Dana 15. srpnja 1999. papa Ivan Pavao II. dao mu je kao pomoćnom biskupu posebne ovlasti, a 1. listopada 1999. imenovan je generalnim vikarom za Srijem sa sjedištem u Petrovaradinu. Kao generalni vikar za Srijem upravljao je srijemskim dijelom biskupije do ponovne uspostave Srijemske biskupije 18. listopada 2008. godine, kada je imenovan dijecezanskim biskupom ponovno uspostavljene biskupije.

Službu dijecezanskog biskupa obnašao je više od petnaest godina.